vakuutusneuvonta & korvausapu

ss 2023-3-27 kello 20.04.06

Lue myös:

Seuraeläimet

Seuraeläin voidaan vakuuttaa sairauksien ja tapaturmien sekä menettämisen varalta. Useimmat vakuutusyhtiöt myöntävät vakuutuksen yli viisiviikkoiselle ja enintään 5–10 vuotta vanhalle eläimelle. Mikään yhtiö ei tarjoa vakuutusturvaa syntymättömille ja/tai kuolleena syntyneille kissan- ja koiranpennuille. Seuraeläimen vakuuttamiseksi on tarjolla hoitokuluvakuutus, josta korvataan tapaturman tai sairauden hoidosta aiheutuneita eläinlääkärikuluja sekä eläimen henkivakuutus, josta korvataan eläimen menettäminen. Kattavin vakuutus sisältää molemmat turvat eli kaikki kolme vakuutusta yhdessä. On mahdollista myös valita erilaisia yhdistelmiä kuten tapaturma- ja henkivakuutus tai sairaus- ja henkivakuutus. Jotkin yhtiöt tarjoavat kaikki vakuutusturvat erillisinä.

TOP VINKIT SEURAELÄINVAKUUTUKSEEN

  1. Mieti tarkkaan onko seuraeläimen vakuuttaminen yleensäkään mielekästä, varsinkin eläinlääkärikulujen osalta? Ratkaisut ovat kehittyneet siihen suuntaan että ainoa voittaja on klinikka. Vakuutusyhtiöille haasteellinen laji ja niin myös Sinulle vakuutuksenottajana. Omavastuut ja maksut kun laskee yhteen niin ei yleensä ole vuositasolla korvattavaa eli vakuutus on ikään kuin osamaksuratkaisu / pakkosäästäminen mahdollisiin eläinlääkärikuluihin ( poikkeus tietysti jos sattuu kroonikko lemmikki ja jatkuvia käyntejä ja leikkauksia mutta sittenkin tulee vastaan korvauskatot). Lemmikin hankinnan yhteydessä hyvä tiedostaa että yksittäinen lääkärikäynti voi olla satoja euroja ja siihen olisi hyvä olla rahat joko vakuutuksen kautta tai “purkista”.
  2. Oma lukunsa on seuraeläimet, joiden arvo voi käyttötarkoituksen tai jalostuksen myötä nousta ja tämä arvonnousu halutaan vakuuttaa ainakin henkivakuutuksen kautta. Seuraeläimen henkivakuutus muutoinkin ilman eläinlääkärikuluja voi olla ratkaisu jos haluaa varautua siihen että menettää seuraeläimen
  3. Seuraeläimen vastuuvakuutus ei vaadi tuottamusta eli jos tämän lisäturvan haluaa, niin on syytä ottaa seuraeläinvakuutus. Kotivakuutus korvaa ulkopuolisille aiheutuneet vahingot kun mukana tuottamus
  4. Korvauskatto ja omavastuut vaikuttavat merkittävästi käteen jäävään korvaukseen. Enimmäiskorvaukset vaihtelevat yhtiöittäin ja omavastuun merkitys korvaukseen on huomattava ja yhtiökohtaiset erot ovat merkittäviä.
 

SEURAELÄINVAKUUTUS

Seuraeläinvakuutuksen myöntäminen ja valittavat turvat

Yleensä vakuutuksen myöntämisen edellytyksenä on, että eläin on terve. Lääkärintodistus tai -lausunto vaaditaan vasta, jos kysymys on iäkkäämmästä taikka arvokkaammasta eläimestä, euromääräinen raja vaihtelee yhtiöittäin 1000–5000 €. Osa yhtiöistä edellyttää myös, että kissa tai koira on rekisteröity. Jotkut yhtiöt vakuuttavat myös eksoottisempia eläimiä kuten esim. käärme, lisko, minipossu tai hämähäkki.

Seuraeläinvakuutus on valittavissa seitsemästä eri vakuutusyhtiöstä. Fennia ja Turva myöntävät vakuutuksen vain kotivakuutuksen lisäturvana ja LähiTapiola, kun asiakkaalla on muitakin vakuutuksia yhtiössä. Hoitokuluvakuutuksen, ilman kotivakuutusta, myöntävät If, Pohjantähti ja Pohjola Vakuutus sekä Agria, jolla ei tuotevalikoimassaan ole kotivakuutusta lainkaan. Osa vakuutusyhtiöistä vaatii siis keskittämistä kyseiseen yhtiöön eli Sinun pitää olla valmis ostamaan muitakin vakuutuksia tai Sinulle ei myönnetä vakuutusta Rakkaalle lemmikille.

Seuraeläin voidaan vakuuttaa sairauksien ja tapaturmien sekä menettämisen varalta. Useimmat vakuutusyhtiöt myöntävät vakuutuksen yli viisiviikkoiselle ja enintään 5–10 vuotta vanhalle eläimelle. Mikään yhtiö ei tarjoa vakuutusturvaa syntymättömille ja/tai kuolleena syntyneille kissan- ja koiranpennuille.

Seuraeläimen vakuuttamiseksi on tarjolla hoitokuluvakuutus, josta korvataan tapaturman tai sairauden hoidosta aiheutuneita eläinlääkärikuluja sekä eläimen henkivakuutus, josta korvataan eläimen menettäminen. Kattavin vakuutus sisältää molemmat turvat eli kaikki kolme vakuutusta yhdessä.

Korvauskatto ja omavastuut vaikuttavat merkittävästi käteen jäävään korvaukseen! Enimmäiskorvaukset vaihtelevat yhtiöittäin ja omavastuun merkitys korvaukseen on huomattava ja yhtiökohtaiset erot ovat merkittäviä.

Omavastuiden lisäksi seuraeläinvakuutusten hinnat ovat kohonneet viime vuosina rajusti ja onkin aina tapauskohtaisesti hyvä miettiä, onko todella tarvetta seuraeläimen vakuuttamiseen vai voisiko sairauskuluihin varautumisen hoitaa toisella tavalla? Seuraeläinvakuutus alkaa olemaan sellainen että jokainen asiakas maksaa itse omat vahingot ikään kuin muutaman vuoden osamaksulla ?

Miten vakuutusmaksu määräytyy:

Vakuutusmaksu määräytyy vakuutuksen laajuuden perusteella ja lisäksi maksuun voivat vaikuttaa enimmäiskorvausmäärä, eläimen vakuutusmäärä, ikä, omavastuu, rotu ja vakuutuksenottajan asuinpaikka.

Seuraeläinvakuutukseen voi valita erilaisia lisäturvia.

Seuraeläinvakuutukseen voi valita erilaisia lisäturvia. Tällaisia ovat mm. pentuevakuutus, pentujen määräaikainen henkivakuutus, hyötyarvon/käyttöominaisuuden menetys, fysikaalinen hoito, akupunktio ja kiropraktikon hoito, jalostuskyvyn menetys ja kuntoutuslisävakuutus.

Agrialla emon hoitokuluvakuutukseen voi liittää ennen pentujen syntymää lisäturvan, joka on voimassa syntymähetkestä ja se on voimassa luovutukseen tai enintään 12 viikkoon saakka. Lisäturvasta korvataan pentujen hoitokuluja ja pennun menettämisen muusta syystä, mutta ei, jos se syntyy kuolleena. Pennuille on tarjolla myös ilmaista vakuutusturvaa. Agria antaa kasvattajan turvaksi pennuille määräaikaisen henkivakuutuksen, jonka saa ilmaiseksi Kennelliiton kautta pentujen rekisteröinnin yhteydessä. Vakuutus on voimassa 5 viikon iästä alkaen aina luovutuksen saakka, kuitenkin enintään 12 viikon ikäiseksi. Henkivakuutuksessa pennun arvo on aina 600 €.

Fennia korvaa tapaturmavakuutuksesta eläimen tapaturmaisen menetyksen ja sairausvakuutuksesta tapaturman ja sairauden aiheuttaman menetyksen. Turvat menetyksen varalta voi ottaa myös ilman hoitokuluturvia. Fennialla tapaturmavakuutukseen voi liittää lisäturvan, joka korvaa eläimen arvon menetyksen, jos koira tulee tapaturman takia metsästykseen tai koulutuksensa mukaiseen hyötykäyttöön kykenemättömäksi, näyttelykoiran tai -kissan arvo laskee tapaturman vuoksi pysyvästi tai jalostuseläin tulee lisääntymiskyvyttömäksi sairauden takia. Kun eläinvakuutus sisältää hoitokuluvakuutuksen, vakuutukseen voi sisällyttää fysikaalisen hoidon korvauksen.

Ifillä koirien eläinlääkärikulut-turvaa voi laajentaa kattamaan eläinlääkärin määräämää fysioterapiaa, akupunktiota ja kiropraktikon hoitoa.

Joillain yhtiöillä on tarjolla lisäturvaa esimerkiksi koulutetuille rotu- ja jalostuskoirille. LähiTapiolalla on tarjolla lisäturva Henkivakuutukseen, joka korvaa käyttöominaisuuden menetyksen metsästys-, paimen-, palvelus-, pelastus-, agility-, toko-, rata- ja maastojuoksu- tai jalostuskäytössä olevalle koiralle. Vastaavia tuotteita on myös Agrialla. Agrian vakuutukset koskevat myös jalostukseen käytettävää koiraa. Agrialla on myös lisäturva henkivakuutukseen jalostuskyvyn menetystä varten. Agrian hoitokuluvakuutukseen voi myös sisällyttää lisäturvana kuntoutuslisävakuutuksen, joka korvaa laillistetun eläinfysioterapeutin antamina kuntoutushoitomuotoina uintia, hierontaa, venyttelyä ja juoksumaton käyttöä.

Mistä summasta eläin kannattaa vakuuttaa ja miten korvausta voi saada?

Eläin vakuutetaan sovitusta summasta (eläimen henkivakuutuksen määrä) tai nk. käyvästä arvosta. Eläimen käypä arvo määritellään eri vakuutusehdoissa hiukan eri tavoin. Yleensä sillä tarkoitetaan pennun ostohintaa tai rahamäärää, joka eläimestä olisi saatu, jos se olisi myyty ennen vahinkotapahtumaa tai kuten Turvalla, vastaavan eläimen hankkimiseen tarvittavaa summaa. Käypä arvo muuttuu menestyksen/meriittien myötä, joten eläimen henkivakuutusmäärää voidaan muuttaa vastaamaan eläimen sen hetkistä todellista arvoa.

Hoitokuluvakuutuksissa hoitokulukorvauksen enimmäismäärä eli korvauskatto on eri vakuutusyhtiöillä määritelty eri tavoin. Enimmäiskorvausmäärä voi olla yhtiöstä riippuen

• eläimen vakuutusmäärä tai

• tietty vakuutusehdoissa tai -kirjassa mainittu euromäärä ja

• eläimen ikääntyessä enimmäiskorvausmäärä voi alentua tietyllä,

vakuutusehdoissa mainitulla prosentilla.

Enimmäiskorvaus voi olla tapaturma- ja sairauskohtainen. Se voi myös olla sidottu vakuutuskauteen taikka esim. eläimen ikään tai omavastuujaksoon. Eläimen henkivakuutuksesta maksetaan kuolin tapauksessa tai eläimen kadottua yleensä eläimen sovittu vakuutusmäärä ja kuitenkin enintään käypä arvo. Turvalla katoamistapauksissa korvataan 50 % vakuutusmäärästä. Jos eläin on kuollessaan iäkäs, useat yhtiöt alentavat korvausmäärää ehdoissa mainitulla ikään perustuvalla prosentilla.

Kotivakuutus voi myös korvata eläimen arvon. Pohjola Vakuutuksella kotivakuutukseen (Omakoti-vakuutuksen koti-irtaimistovakuutukseen) sisältyvät ilman eri mainintaa kaikki tavanomaisesti asunhuoneistossa pidettävät seuraeläimet tapaturmaisen kuoleman varalta yhteensä enintään 1500 euroon saakka.

Omavastuun vaikutus korvausmäärään

Eläimen sairauden tai tapaturman aiheuttamista korvattavista hoitokuluista vähennetään omavastuu. Yhtiöillä on huomattavia eroja omavastuiden laskutavoissa ja maksettavien korvausten määrä vaihtelee tästä syystä suuresti. Omavastuuvähennys voi olla esim. tapaturmakohtainen, prosentuaalinen tai se voi olla vakuutuskauteen tai käyntikertaan sidottu.

Vakuutuskausi (omavastuukausi) on yleensä kalenterivuosi mutta voi olla myös muu ajanjakso.

Mitä vakuutuksessa korvataan?

Eläimen henkivakuutuksesta korvataan eläimen arvo, jos

• Eläin kuolee tai

• Eläin on eläinrääkkäyksen välttämiseksi eläinlääkärin määräyksestä

lopetettava sairauden tai tapaturman takia tai

• Eläin katoaa tai anastetaan (odotusaika on 30 vrk-3kk yrityksestä

riippuen)

Eläimen arvoa ei kuitenkaan aina korvata. Vakuutusehdoissa on joukko korvausrajoituksia, jotka vaihtelevat merkittävästi vakuutusyhtiöittäin. Useimpien vakuutusehtojen mukaan eläimen kuolemaa tai lopettamista ei korvata, jos se on aiheutunut:

• Synnynnäisestä tai perinnöllisestä viasta, kasvuhäiriöstä,

• Rakenneviasta tai luonneviasta,

• Luuston tai nivelten kehityshäiriöstä,

• Siitoskyvyn menettämisestä tai tiinehtymättömyydestä,

• Muun kuin laillistetun eläinlääkärin suorittamasta hoitotoimenpiteestä,

• Tarttuvia eläintauteja koskevan lain tai eläinlääkärin määräysten

laiminlyönnistä,

• Tapaturmasta tai sairaudesta, joka on sattunut/alkanut ennen

vakuutuksen voimaantuloa,

• Sairaudesta tai perinnöllisestä sairaudesta, joka on alkanut ennen kuin

esim. 14 tai 20 vuorokautta on kulunut yhtiön vastuun alkamisesta.

(LähiTapiolalla, Pohjola Vakuutuksella ja Turvalla ei ole karenssiaikaa

lainkaan),

• Ydinvahingosta, sodasta, kapinasta jne.,

• Valeraskaudesta ja

• Pakkosynnytyksestä tai keisarileikkauksesta

On hyvä tarkistaa yhtiökohtaiset erot juuri Sinulle merkityksellisten ehtojen osalta.

Tapaturman ja sairaudenhoito kulut

Eläinlääkärikuluvakuutuksesta korvataan tapaturman tai sairauden hoidosta aiheutuneita eläinlääkärikuluja. Eläinlääkärikuluvakuutuksesta korvataan yleensä:

• Eläinlääkärinpalkkiot

• Eläinlääkärin suorittamat leikkaukset yms. hoidot

• Eläinlääkärin määräämien lääkkeiden ja hoitoon tarvittavien

sidetarpeiden kustannukset

• Sairauden tai vamman tutkimisesta aiheutuneet röntgen-, laboratorio-

sekä magneettitutkimuskulut (joillakin yhtiöillä CT- ja magneettikuvauksissa erityisehdot)

Eläinlääkärikuluvakuutuksessa on perusvakuutusta koskevassa kohdassa lueteltujen rajoitusten lisäksi myös joukko muita rajoituksia. Eläinlääkärikuluvakuutuksesta ei korvata yleensä:

• Ennaltaehkäisevää hoitoa, allergioita ja terapioita

• Kastraatiota, sterilisaatiota, keisarileikkauksia ja hammassairauksia

• Tutkimusta perinnöllisen vian, kasvuhäiriön tai luonnevian toteamiseksi

• Loislääkitystä, vitamiineja, kivennäisravinteita, lisäravinteita, erikoisruokavaliota, rokotuksia tms.

• Laskutus- ja matkakuluja

Kotivakuutus- vahingot omalle omaisuudelle:

Laajoista kotivakuutuksista korvataan vahinkoja, jotka aiheutuvat äkillisestä ja ennalta-arvaamattomasta tapahtumasta. Vakuutusehdoissa on myös yhtiökohtaisia rajoituksia. Niissä voidaan todeta, ettei seuraeläimen aiheuttamia vahinkoja korvata lainkaan tai ei korvata vahinkoja, jotka johtuvat eläimen tyypillisestä käyttäytymisestä.

Kotivakuutuksen vastuuvakuutusvahingot ulkopuolisille:

Kaikkien vakuutusyhtiöiden kotivakuutusten vastuuvakuutuksista korvataan lemmikkieläimen perheen ulkopuolisille aiheuttamia henkilö- ja esinevahinkoja, joista vakuutettu on voimassa olevan oikeuden mukaan korvausvastuussa, ei kuitenkaan tapaturmaisia eikä tahallisia vahinkoja eikä myöskään sellaisia vahinkoja, jotka on ehdoissa rajattu korvauspiiristä. Käytännössä korvausvelvollisuus tarkoittaa sitä, että eläimen omistaja, haltija tai muu henkilö, jonka huostassa eläin on, on vastuussa vahingosta, jos hän on eläimen valvonnassa syyllistynyt huolimattomuuteen, varomattomuuteen tai laiminlyöntiin. Mitä vaarallisemmaksi eläin on tiedetty, sitä tehokkaammin pitää eläintä valvoa tai se tulee lopettaa.

Seuraeläimen vastuuvakuutusvahingot ulkopuolisille

Eläimen vastuuvakuutus korvaa pääsääntöisesti kissan ja koiran perheen ulkopuoliselle aiheuttaman henkilö- ja esinevahingon riippumatta siitä, onko vakuutettu lain mukaan korvausvastuussa, eli vakuutetun tuottamusta ei vaadita. Ehtojen sanamuodosta riippuen yhtiöiden välillä on kuitenkin eroja.

Yhteenvetona:

On hyvä tutustua eri yhtiöiden vakuutusehtoihin ja erityisesti siihen, mitä ei korvata. Jotkut yhtiöt myös ohjaavat hoidon vahvasti yhteistyökumppaneilleen eli mikäli Sinulla on itsellä oma nimikkolääkäriasema, missä haluat Rakasta lemmikkiäsi käyttää, on tämäkin hyvä ottaa huomioon.

Vakuutusehdoista selviää, mitä vakuutuksesi ei korvaa. Vakuutusehdoissa on rajoituksia synnynnäisten tai ennen vakuutuksen voimaantuloa syntyneiden piilevien sairauksien korvaamisesta. Korvauksen ulkopuolelle jäävät yleensä myös lääkeshampoot, luontaistuotteet, vitamiinit ja ennaltaehkäisevä hoito, kuten rokotukset. Etenkin keisarileikkausten korvattavuus vaihtelee yhtiöittäin. Ota tämä huomioon, jos aiot teettää nartullasi pentuja!

Rajoitusehtojen lisäksi on olemassa suojeluohjeita, joiden tarkoituksena on estää tai rajoittaa vahingon syntymistä. Ohjeet koskevat esim. eläimen olosuhteita, elinympäristöä, hoitoa, suojelua ja eläinlääkärin puoleen kääntymistä. Jos ohjeiden laiminlyönti on syynä vahinkoon, korvausta voidaan vähentää tai se voidaan jättää kokonaan maksamatta.

Korvauskatto ja omavastuu vaikuttavat merkittävästi käteen jäävään korvaukseen

Enimmäiskorvauksen määrittely vaihtelee yhtiöittäin. On merkitystä, onko korvauksen ylärajana esim. eläimen vakuutusmäärä vai valittu kiinteä summa ja onko enimmäiskorvaus tapaturma- ja sairauskohtainen vai sidottu vakuutuskauteen. Hoitokuluista vähennetään aina omavastuu. Omavastuun merkitys korvauksen määrään on huomattava ja yhtiökohtaiset erot ovat merkittävät.

Esimerkkitapaus: Sinulle on aiheutunut 500 euroa kustannuksia yhden vakuutuskauden aikana. Nämä kustannukset ovat aiheutuneet kahden eri tapaturman ja yhden sairauskäynnin kautta

Lähde: FINE

Vakuutusyhtiö

Jää korvattavaa € omavastuiden jälkeen

Agria

320

Fennia

320

If

325

LähiTapiola

240

Pohjantähti

340

Pohjola Vakuutus

301

Turva

290

Tähän kun lisätään seuraeläimen vuosittainen vakuutusmaksu, niin ollaan hyvin lähellä +- nollaa tai jopa vähän miinuksella. On siis hyvä pohtia seuraeläinvakuutuksen ottamisen mielekkyyttä? Tietysti jos heti välittömästi sattuu maksimikorvauksen tyyliin esim. 2000 euroa (eläimen arvo) mukainen leikkausoperaatio, niin vakuutus hyödyttää hetkellisesti mutta tulevina vuosina maksat tämän sitten maksuina takaisin. Selvää on että vakuutuksesta on hyötyä jos käy niin ikävästi että Rakas lemmikkisi sairastaa kroonisesti paljon ja eläinlääkärikäyntejä syntyy vuosittain useita ja myös isompia operaatioita.

 
 
Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest