vakuutusneuvonta & korvausapu

liikennevakuutus

Lue myös:

AJONEUVO- JA LIIKENNEVAKUUTUKSET

LIIKENNEVAKUUTUS ON PAKOLLINEN

Suomessa käytössä oleville ajoneuvoille on otettava lakisääteinen liikennevakuutus. Sen korvausala on määritelty laissa, eli sen sisältö on lähtökohtaisesti sama kaikissa yhtiöissä. Liikennevakuutuksen lisäksi autoilija päätyy usein myös ottamaan vapaaehtoisen ajoneuvovakuutuksen eli arkikielellä kaskovakuutuksen. Eri kaskojen sisältö vaihtelee suuresti sekä saman vakuutusyhtiön eri vaihtoehtojen välillä että vakuutusyhtiöiden välillä. Kaskon valinnassa on hyvä lähteä omasta riskinkantokyvystä ja auton arvosta.

TOP VINKIT AUTON VAKUUTTAMISEEN

 1. Tarkista oman yhtiön kilpailukyky joka vuosi. Hinta ja ehdot
 2. Peruskaskotaso lisättynä lasiturvalla riittää useimmille meistä
 3. Älä maksa liikaa suhteessa auton arvoon. Oikean kaskon valinta säästää satoja euroja
 4. Älä sorru suurimpiin prosentteihin (bonukset ja alennukset) koska vain nettohinnalla merkitystä
 5. Keskittäminen yhteen yhtiöön ei välttämättä ole paras vaihtoehto
 6. Varmista Sinulle tärkeiden turvan osien olemassaolo (esim. ammatin tai liikkumistarpeiden vuoksi keskeytysturva)
 

AUTON VAKUUTTAMINEN

Auton vakuuttaminen voi tuntua vaikealta ja monitahoiselta prosessilta. Millainen vakuutus autolle pitäisi ottaa, mistä yhtiöstä, mikä on oikea hintataso ja millaisia eri ehtoja autovakuutuksiin liittyy?

Liikennevakuutuslain uudistaminen lisäsi kilpailuelementtejä eri yhtiöiden välille ja johti tilanteeseen, että myös liikennevakuutusta kannattaa kysyä muualtakin, kuin omasta yhtiöstä. Eroja löytyy niin lähtöbonuksissa kuin bonusten kertymisessä ja myös alenemisessa ja näillä on iso vaikutus hintaan.

Kaskon valinnassa on tosiaan hyvä lähteä omasta riskinkantokyvystä ja auton arvosta. Suomessa on tyypillistä ottaa laajin ja kallein kasko kiinnittämättä huomiota siihen, mitä turvatasoja oikeasti tarvitsee ja mikä on näiden vaikutus hintaan. Myös suhteuttaminen auton arvoon unohtuu. Lunastusedut, parkkiturvat, sijaisautot ja tuulilasiturvat ovat korottaneet paketoitujen kaskojen hintoja. Ilman lisäturvia ja korotettu omavastuu johtavat selkeästi halvempaan hintaan. Hyvä kysymys on siis, mikä on juuri Sinun autollesi sopiva ja oikea kasko?

PAKOLLINEN LIIKENNEVAKUUTUS

Liikennevakuutus on pakollinen kaikille liikenteessä käytettäville moottoriajoneuvoille. Vakuutusyhtiö, joka harjoittaa liikennevakuutustoimintaa, ei voi olla myöntämättä liikennevakuutusta, vaikka Sinulla olisi maksuhäiriömerkintä. Yksittäistapauksissa yhtiö voi kuitenkin liikennevakuutusehtojensa perusteella periä ensimmäisen vakuutuskauden etukäteismaksuna. Vakuutusyhtiö on myös pyydettäessä velvollinen antamaan vakuutuksenottajalle vihreän kortin, joka kannattaa aina pitää mukana autoillessa Pohjoismaiden ulkopuolella. Vihreä kortti on kansainvälinen todistus voimassa olevasta liikennevakuutuksesta. Vihreä kortti tulee esittää liikennevahingon yhteydessä sekä tarvittaessa rajaviranomaisille. Mm. Venäjälle mentäessä vihreä kortti on pakollinen ja jos Sinulla ei sitä ole tai sen voimassaoloaika on umpeutunut, olet pakotettu ostamaan rajalla rajaliikennevakuutuksen.

Pakollinen liikennevakuutus korvaa henkilövahinkoja sekä ulkopuolisille aiheutuneet omaisuusvahingot. Ajoneuvojen yhteenajotilanteissa korvataan syyttömän osapuolen ajoneuvon vahingot. Yhteenajotilanteessa korvattavuuden edellytyksenä on, että vahinko on aiheutunut vastapuolen ajoneuvon kuljettajan tai omistajan huolimattomuudesta, liikennesääntöjen vastaisesta kulusta tai ajoneuvon puutteellisesta kunnosta. Yhteenajotilanteissa korvausvastuu voi myös jakautua osallisten kesken syyllisyyden mukaisessa suhteessa. Liikennevakuutus ei korvaa omalle ajoneuvolle tai tässä ajoneuvossa olevalle omaisuudelle aiheutuneita vahinkoja. Näitä vahinkoja voidaan korvata vapaaehtoisesta ajoneuvovakuutuksesta eli kaskovakuutuksesta.

Korvausvaatimus tulee esittää sille vakuutusyhtiölle, joka todennäköisesti on vastuussa vahingon korvaamisesta. Suomessa ei ole velvollisuutta kutsua poliisia paikalle vahinkotilanteessa. Tämä voi kuitenkin joissakin tilanteissa olla tarpeen, esim. kun syyllisyys vahinkoon on epäselvä eli kumpikaan osapuoli ei myönnä syyllisyyttään. Oikeusjärjestyksessä yleisenä vallitseva sopimusvapauden periaate ei liikennevahinkotapauksissakaan estä asianosaisia vapaamuotoisesti sopimasta korvauksista. Liikennevakuutusta ei varsinkaan pikkukorvausten kysymyksessä ollen välttämättä haluta aina käyttää, koska kertyneet bonukset eli vakuutusmaksujen alennukset vähenevät ja vakuutusmaksu näin nousee. Omavastuuosuutta pakollisessa liikennevakuutuksessa ei sen sijaan ole.

Mikäli vahingon aiheuttajaa ja siten vakuutusyhtiötä ei saada selville, ajoneuvo on vakuuttamaton tai vahinko on ulkomaalaisen aiheuttama, korvausasiassa voi kääntyä Liikennevakuutuskeskuksen puoleen. Vakuuttamattoman ajoneuvon omistaja joutuu maksamaan hyvikettä liikennevakuutuskeskukselle, joka voi olla 4–10 kertainen vuosittaiseen vakuutusmaksuun verrattuna riippuen siitä onko ajoneuvolla aiheutettu vahinko.

Henkilövahinkoihin sovelletaan ns. ankaraa vastuuta. Korvausvastuun syntymiseen ja korvauksen maksamiseen riittää, että aiheutuneen vahingon ja ajoneuvon liikenteessä käyttämisen välillä on syy-yhteys.

Kolarissa syyttömälle osapuolelle maksetaan auton korjauskulujen lisäksi seisonta-ajan korvausta ajoneuvon korjausajalta liikennevahinkolautakunnanvahvistamien ohjeiden mukaan. Seisonta-ajan korvausten maksamisen edellytyksenä on, että yhtiölle on toimitettu korjaamon seisonta-ajan todistus. Jos todistusta ei ole saatavilla, korvataan arvioitu seisonta-aika. Jos ajoneuvo ei ole ollut liikennekelpoisessa kunnossa eikä se ole ollut väliaikaiskorjauksella siihen kuntoon saatettavissa, on korvaus maksettava myös korjaamoajan ja varaosien välttämättömältä odotusajalta. Liikennevakuutuslain mukaisissa lunastustapauksissa suoritetaan henkilö- ja pakettiautojen osalta seisonta-ajan korvaus enintään 14 päivältä. Jos auton käyttäminen on välttämätöntä esim. ansiotyön suorittamiseksi, liikennevakuutus korvaa päiväkorvauksen asemasta sijaisauton vuokrauksen kustannuksista 94 %. Vuokra-auton käyttö pitää olla riittävän perusteltu ja tarpeellinen. Korvaamatta jäävä osuus eli 6 % vuokrauskustannuksista vastaa oman auton käyttökustannusten säästöä auton seisonta-aikana.

Liikennevakuutuksen hintaan vaikuttavat ajoneuvon tekniset tiedot, esimerkiksi teho. Myös kotikuntasi, ikäsi ja ajohistoriasi vaikuttavat maksuun. Ajohistoriasi perusteella määräytyy liikennevakuutuksen bonusalennus.

Liikennevakuutusten vertailu. Liikennevakuutusten korvattavuudessa ei ole merkittäviä eroja. Vertailu on kuitenkin mahdollista ja kannattavaa ja tietysti usein vapaaehtoinen kaskovakuutus ohjaa myös mihin yhtiöön auto kokonaisuutena vakuutetaan. Liikennevakuutuksen osalta on hyvä vertailla mm. seuraavaa:

 • Liikennevakuutuksen lähtöbonus
 • Liikennevakuutuksen maksimibonus
 • Liikennevakuutuksen bonuskehitys
 • Mahdollinen bonusturva ja miten aktivoituu
 • Liikennevakuutuksen hinta
 • Maksutapakorotukset ja – alennukset
 • Kaskovakuutuksen ja liikennevakuutuksen yhdistelmä ja muut palvelut
 • Palvelun toimivuus ja asiakaskokemukset omalla alueellasi. Mahdollinen vakuutusyhtiön kumppanuusverkosto, mihin auto vahingon sattuessa ohjataan korjattavaksi
 
VAPAAEHTOINEN AUTOVAKUUTUS

Kaskovakuutus on vapaaehtoinen vakuutus, joka korvaa auton tai muun ajoneuvon vahinkoja. Kaskovakuutuksia on eri laajuisia, joita useimmiten nimitetään osa-, iso- ja superkaskoiksi. Nimitykset ja sisällöt vaihtelevat yhtiökohtaisesti.

Autovakuutuksille tyypillistä on vahinkojen vaikutus vakuutusmaksuun eli ns. bonusjärjestelmä. Varovaisia kuskeja halutaan palkita eli vahingottomista vuosista saa “bonusta” eli alennusta. Vastaavasti vakuutuksesta korvattu vahinko laskee bonuksen määrää, yhtiöstä riippuen 5-20 %-yksikköä vakuutustapahtumaa kohden. Useimmissa vakuutuksissa korvauksesta vähennetään tietty tai erikseen sovittu korkeampi omavastuu, joka vaihtelee yhtiö- ja vakuutussopimuskohtaisesti.

Kaskon valinnassa on hyvä lähteä omasta riskinkantokyvystä ja auton arvosta. Hyvä esittää itselle seuraavia kysymyksiä:
 • Auton ikä?
 • Auton arvo?
 • Onko autossa rahoitus?
 • Tarvitsetko turvaa itse aiheutettuun kolarointiin?
 • Onko hinausturva tarpeellinen, jos auto jättää tien päälle?
 • Tarvitsetko turvaa tuulilasin kiveniskeytymiin?
 • Haluatko turvata bonukset siltä varalta, että tuntematon ajoneuvo kolhii autoasi parkkipaikalla?
 • Onko Sijaisauto Sinulle välttämätön, jos oma autosi seisoo korjaamolla vahingon satuttua?
Turvat pienemmästä suurempaan ovat seuraavat:
 • Osakasko (palo, varkaus, hirvi), S-kasko
  • Iäkkäämmille ajoneuvoille, ei sisällä kolarointeja
  • Ilkivalta kuuluu pääsääntöisesti
  • Turvat osittain räätälöitävissä
 • Peruskasko, Kevytkasko
  • Loistava valinta jo hieman vanhemmalle autolle, jolle kuitenkin haluat kolarointiturvan
  • Auton arvo alle 15–20 000 euroa
  • Ikä alle 20 vuotta
 • Isokasko, Täyskasko, Laajakasko, Turvakasko, L-kasko
  • Uudemmat autot
  • Tuo usein lisäturvaa tuulilasiin, lunastuksiin, bonuksiin ja pysäköintiin
 • Superkasko, Loistokasko, Liittokasko, XL-kasko
  • Alle 3–4-vuotiaat autot
  • Tuo usein mukanaan keskeytysturvan eli seisontapäivärahat ja lisäksi uusarvolunastuksen
  • Eivät ole nimensä mukaan suoraan vertailukelpoisia koska osa näistä on räätälöitävissä ja jokainen lisäosa maksaa
 
Osakasko sisältää yleensä seuraavat osat:

Palovakuutuksesta korvataan vahinkoja, jotka aiheutuvat irtipäässeestä tulesta tai vakuutuksen kohteen sähkölaitteessa tapahtuneesta oikosulusta. Palovakuutuksesta korvataan yksittäisessä sähkölaitteessa tapahtuneesta oikosulusta laitteelle itselleen aiheutuneen vahingon lisäksi muitakin vahinkoja. Määritelmissä on eroja eri vakuutusyhtiöiden välillä.

Varkausvakuutus korvaa ajoneuvon tai siihen kiinteästi asennetun laitteen (kuten radion) varkauden. Autoon jätettyä irtaimistoa ei korvaa auton vakuutus, vaan mahdollinen kotivakuutus. Hyvä muistaa, että auto ei ole tavaroiden säilytyspaikka ja vakuutusyhtiöissä on korvauskatot näihin vahinkoihin

Hirvivakuutus korvaa hirvieläimeen törmäämisestä aiheutuneet vahingot, joskus eri vakuutusyhtiöissä myös muihin eläimiin törmäämisen. Useimmat vakuutusyhtiöt eivät korvaa hirven väistämisestä (esimerkiksi ojaan tai esteeseen) aiheutuneita vahinkoja eli näissä tapauksissa Sinulla tulee olla kolarointivakuutus eli laajempi kasko.

Autopalveluvakuutus eli ns. hinausvakuutus kattaa auton hinauksen tapahtumapaikkaa lähimmälle sellaiselle korjaamolle joka korjauksen pystyy suorittamaan, sekä matkanjatkokuluja kotiin tai määränpäähän. Matkan keskeytymisen syy voi olla joko tekninen vika tai onnettomuus. Vakuutuksesta ei korvata esim. polttoaineen loppumista. Matkustuskuluihin vaaditaan halvimman kulkuyhteyden käyttöä tiettyyn euromäärään asti. Tilanteesta riippuen voidaan matkanjatkojen sijasta korvata majoitus tapahtumapaikalla, tienpäällä korjausta voidaan korvata enintään hinauskuluja vastaava määrä. Autopalveluvakuutusta ei tule sekoittaa keskeytysvakuutukseen. Pohjolassa turvasta korvataan hinauskuluja myös silloin, kun ajoneuvosi ei käynnisty kotipihaltasi.

Oikeusturvavakuutuksesta korvataan asianajo- ja oikeudenkäyntikuluja ajoneuvon omistamiseen, kuljettamiseen tai hallintaan liittyvissä riita-, rikos- ja hakemusasioissa. Vakuutuksen käyttämisestä on tehtävä ilmoitus vakuutusyhtiölle etukäteen.

Ikivaltavakuutus korvaa nimensä mukaisesti ajoneuvoon kohdistunet ilkivaltavahingot. Ilkivaltavahingoista on tehtävä aina ilmoitus poliisille. Toisella ajoneuvolla aiheutettuja vahinkoja ei korvata ilkivaltavakuutuksesta. Joissakin yhtiöissä lisäturvana.

Varsinaiset kaskot (eli kolarointivakuutus mukana) tuovat mukana mm. seuraavaa (yhtiökohtaisia eroja – tarkista sisältö):

Kolarointivakuutuksesta korvataan vahinkoja, jotka ovat aiheutuneet tieltä suistumisesta, törmäyksestä tai muusta ajoneuvoa ulkoapäin kohdanneesta äkillisestä syystä. Määritelmissä on eroja eri vakuutusyhtiöiden välillä. Kolarivakuutus korvaa ajoneuvon kolari- /törmäysvahingot silloin kun itse on syyllinen. Tästä korvataan myös esimerkiksi puun kaatuminen ajoneuvon päälle, tai kun syyllistä osapuolta ei ole tiedossa (tämä esimerkiksi kolhinut autoa pysäköintialueella ja paennut paikalta). Tämä johtaa kuitenkin yleensä bonusmenetykseen, ellei Sinulla ole erillistä Pysäköintivakuutusta/Parkkiturvaa (poistaa tuon omavastuun). Kolarointiturvaan liittyy läheisesti myös kaskon bonus, sillä kolarointiturvasta korvattujen vahinkojen määrä vaikuttaa bonuskehitykseen ja kolarointiturvan maksusta annetaan alennusta vahingottomien vakuutuskausien perusteella.

Eläintörmäysvakuutus korvaa esinevahingon, joka on välittömästi aiheutunut muuhun eläimeen kuin hirvieläimeen törmäämisestä. Törmäämisellä tarkoitetaan eläimeen osumista. Väistämisestä aiheutuneet vahingot korvataan kolarointivakuutuksesta.

Luonnonilmiövakuutus korvaa, jos myrsky kaataa puun ajoneuvon päälle, raesade vahingoittaa ajoneuvon ulkopintoja tai kun tulvaveden nousu tai myrskyn irrottama esine aiheuttaa vahinkoa pysähtyneelle ajoneuvolle.

Lasivakuutuksen kohteena ovat kaikki ajoneuvon ikkunalasit. Vakuutuksesta korvataan vahingot, jotka ovat aiheutuneet välittömästä ikkunalasiin osuneesta iskusta. Kolarivakuutus puolestaan korvaa ikkunalasit, jotka ovat rikkoutuneet ajoneuvon törmäyksessä, tieltä suistumisessa tai kaatumisessa. Lasivakuutuksen laajuudessa on yhtiökohtaisia eroja. Lasivakuutuksen omavastuu on pääsääntöisesti eri kuin muiden kaskovakuutuksen esinevakuutusosien. Lasin korjauksesta ei yleensä peritä omavastuuta. Useat vakuutusyhtiöt ovat sopineet kumppanuuksia tuulilasien vaihtoon ja korjaukseen ja voitkin mennä suoraan kumppanikorjaamolle jopa ilman vahinkoilmoituksen tekoa.

Keskeytysvakuutuksesta korvataan sovittu päiväkorvaus ajalta, jonka ajoneuvo on korjattavana kolarointi-, hirvieläin-, ilkivalta-, palo-, varkaus- tai lasivakuutusosasta korvattavan vahingon johdosta. Korvausta maksetaan yleensä enintään 30–40 päivältä ja lunastustapauksissa enintään 14 päivältä. Joillain yhtiöillä on 1–3 päivän omavastuuaika. Lisäksi varaosien sekä korjaustyön odottamisen osalta korvauksille on monissa yhtiöissä 7 päivän maksimiaika. Teknisen vian takia korjauksessa olevasta ajoneuvosta ei saa keskeytyskorvausta. Markkinoilla on myynnissä myös laajempia sijaisautovakuutuksia, jotka korvaavat sijaisauton myös teknisen vian takia.

Lunastusetuvakuutuksesta maksetaan lisäkorvausta ajoneuvon käyvän arvon lisäksi, kun korvauksen edellytykset täyttyvät.

Uusarvolunastus. Uudelle ajoneuvolle otettava laaja kaskovakuutus sisältää yleensä uusarvolunastusehdon. Uusarvolunastuksen edellytysten täyttyessä vakuutusyhtiö maksaa uuden samanlaisen ajoneuvon käteismyyntihinnan vahinkohetkellä. Jos mallia ei ole enää myynnissä, korvataan yhtiöstä riippuen joko lähinnä vastaavan ajoneuvomallin käteishinta tai hinta, joka ajoneuvolla on ollut, kun sitä viimeksi on ollut myynnissä. Ajoneuvo lunastetaan uusarvolunastuksen ehtojen mukaisesti vain, jos kaikki vakuutusehtojen edellytykset täyttyvät. Yleisenä edellytyksenä uusarvolunastuksessa on, että ajoneuvo on ollut autoliikettä lukuun ottamatta vain vakuutuksenottajan omistuksessa tai hallinnassa ja että se on ollut laajalla tai laajimmalla kaskovakuutuksella vakuutettuna siitä asti, kun se ilmoitettiin tai olisi pitänyt ilmoittaa ensi kerran rekisteröitäväksi. Lisäksi uusarvolunastuksessa on vakuutusehdoissa vahingon määrää sekä auton ikää ja ajokilometrejä koskevia edellytyksiä, jotka poikkeavat yleensä toisistaan laajassa ja laajimmassa kaskovakuutuksessa ja poikkeavat yhtiöittäin.

Ulkomaanvastuuvakuutuksesta korvataan ulkomailla auton liikenteeseen käyttämisestä aiheutunut auton omistajan, haltijan ja kuljettajan vahingonkorvausvelvollisuus esine- ja henkilövahingosta ehtojen mukaisesti. Vakuutuksissa on useita rajoitusehtoja. Määritelmissä on eroja eri vakuutusyhtiöiden välillä.

Henkilöturva kasvattaa merkittävästi lakisääteisen liikennevakuutuksen antamaa turvaa. Vakuutettuina ovat kaikki vakuutetussa autossa kulloinkin olevat henkilöt. Kun vammautuminen tai kuolema aiheutuu liikenneonnettomuudesta, maksetaan korvausta tilapäisestä haitasta vamman vakavuudesta riippuen. Liikenneonnettomuudesta aiheutuva kuolemantapauskorvaus maksetaan kuolinpesälle. Korvauksesta ei vähennetä omavastuuta, eikä korvaus alenna bonusta. (vain If )

Rengasturva korjaa auton yllättäen ja äkillisesti hajonneen renkaan korjauksen tai uuden renkaan, jos rengasta ei voida korjata. Korvattava rengas voi olla enintään kaksi vuotta vanha ostopäivästä lukien, ja sen urien syvyyden on oltava vähintään 4 mm. Omavastuuta ei ole, jos rengas korjataan. (vain POP)

Rahoitusvakuutus liitetään kaskoon, jos ajoneuvon omistajana on rahoitusyhtiö tai autoliike tai ajoneuvo on leasingvuokrattu. Rahoitusvakuutuksesta voidaan korvata ajoneuvon menettäminen tai vaurioituminen ajoneuvon omistajalle, jos korvaus muuten evättäisiin tai sitä kohtuullistettaisiin.

Bonusturva varmistaa, että bonukset eivät laske, vaikka kolari sattuisi. Ansaitset bonusturvan vahingottomalla ajolla.

Autojen korjaus. Ajoneuvon korjaaminen on ensisijainen korvaustapa. Vaurioituneita osia ei välttämättä vaihdeta uusiin, vaan ajoneuvon korjaamiseen voidaan käyttää kunnoltaan ja iältään vastaavia, käyttökelpoisia ns. B-osia, jos niitä on saatavissa eikä niiden hankinta aiheuta korjaustyön viivästymistä.

Kaskovakuutuksen ehdoissa määritellään sellaiset korjauskustannukset, joiden ylittyessä vakuutusyhtiöllä on oikeus lunastaa ajoneuvo käyvästä arvosta. Jos yhtiökohtainen lunastusraja ylittyy vakuutusyhtiö yleensä lunastaa ajoneuvon tilanteessa, jossa vaurioituneen ajoneuvon romuarvo ja korjauskustannukset yhdessä ylittävät ajoneuvon vahinkoa edeltävän käyvän arvon. Käypä arvo on täten pääsääntöisesti myös vakuutusyhtiön korvausmäärän yläraja.

Ajoneuvon käypä arvo

Lunastuksessa maksetaan tavallisesti omavastuulla vähennetty käyvän arvon mukainen rahamäärä. Vakuutusehdoissa on määritelty, että käyvällä arvolla tarkoitetaan käteishintaa, joka vahinkohetken markkinatilanteessa on moottoriajoneuvosta yleisesti saatavissa pidettäessä sitä myytävänä tarkoituksenmukaisella tavalla. Käypää arvoa määrittäessä otetaan huomioon ajoneuvon ja sen merkin kuluvan päivän markkinahinnat, ajoneuvon kunto, varusteet, käyttöönottoaika, vuosimalli, käyttötapa, ajetut kilometrit sekä muut hintaan vaikuttavat tekijät. Yleisesti markkinoilla olevien ajoneuvojen käypä arvo on se käteishinta, jonka omistaja saisi autosta vahinkopäivänä myydessään sen vaurioitumattomana suoralla yksityishenkilöiden välisellä käteiskaupalla. Koska käypä arvo määritetään käteishinnan perusteella, eivät vastaavien ajoneuvojen osalta esitetyt liikkeiden hintapyynnöt taikka ulosmyyntihinnat sellaisenaan ole osoituksia ajoneuvon käyvästä arvosta. Vakuutusyhtiöillä tahtoo vähän olla tapana ottaa halvin myytävänä oleva vastaava ajoneuvo korvauksen perusteeksi ja tällöin yksiölliset kunnot ja korjaukset jäävät kovin vähälle huomiolle. Hyvä muistaa, että Sinun pitäisi saada korvauksella vastaava ajoneuvo tilalle.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest