vakuutusneuvonta & korvausapu

kotivakuutus

Lue myös:

KOTI-, ELÄIN- JA OMAISUUSVAKUUTUKSET

Kotivakuutus on vapaaehtoinen mutta silti erittäin tärkeä perusvakuutus, joka on syytä olla kunnossa. Myös monet vuokranantajat sitä vaativat. Kotivakuutuksella voi vakuuttaa kodin tavarat eli irtaimiston ja rakennuksia, kuten omakotitalon tai mökin. Kotivakuutukseen kuuluu yleensä myös vastuu- ja oikeusturvavakuutukset.

TALOYHTIÖ

Taloyhtiössä vuokra- tai omistusasunnossa asuva voi ottaa kotivakuutuksen omalle irtaimistolleen. Taloyhtiö huolehtii rakennusten vakuuttamisesta. Monet vakuutusyhtiöt tarjoavat myös vuokranantajille kotivakuutuksia, joilla voi vakuuttaa sijoitusasunnon kiinteän sisustuksen ja vuokratulojen keskeytyksen.
Kotivakuutus kulkee meillä kaikilla läpi koko elämän siitä alkaen kun muutamme omillemme ja vuosikymmenten aikana tästä kertyy melkoinen summa.
Täten ei ole ollenkaan samantekevää, missä ja miten vakuutamme ja kustantaako vakuutus satasia vai tonneja vuodessa.

KÄYTÄ HETKI PEREHTYMISEEN

Tähän perehtymiseen ja vertailuun kannattaa siis käyttää pieni hetki aikaa. Kilpailuttamalla vakuutuksesi voit säästää rahaa. Kaikki kotivakuutustuotteet eivät kuitenkaan ole samanlaisia, vaan vakuutuksissa on merkittäviäkin eroja. Halvin vakuutus ei välttämättä ole tarpeisiisi sopivin vakuutus. Muista kilpailuttamistilanteessa myös kotivakuutuksen voimassaoloon sidotut henkilövakuutukset kuten yksityistapaturmavakuutus tai sairauskuluvakuutus: ne voivat päättyä, kun kotivakuutuskin päättyy, tai niiden vakuutusmaksu voi nousta. Pahimmillaan esim. laaja sairauskuluvakuutuksesi ilman rajoituksia sanotaan irti ja uusi myönnettävä vakuutus tulee sisältämään rajoituksia korvausten osalta tai sitä ei myönnetä ollenkaan. 

Mitä sitten tarkoittaa Täysarvo vahingon sattuessa?

TOP-10 VINKIT KOTIVAKUUTUKSEEN

 1. Halpa hinta voi tarkoittaa että merkittäviä turvia tai palveluja puuttuu
 2. Omavastuun vaikutus hintaan on hyvä tarkistaa erityisesti rakennusten osalta
 3. Elämäntilanteesi ja -tapasi on hyvä huomioida. Onko perheessä lapsia ja/tai lemmikkejä, kuuluuko perheeseen aktiivinen harrastaminen ja mahdollinen kilpaurheilu ja sen harjoittelu / vaaralliset lajit
 4. Tulva- ja myrskytuhot hyvä varmistaa jos asut tulva- tai metsäalueella. Rakennuksen lähellä olevat puut erityisesti hyvä tarkistaa ja mahdollisesti poistaa.
 5. Vuotovahingot arkipäivää. Katso vertailu. Noudata suojeluohjeita ja ennalta estä omalla toiminnalla. Vuoto on aina ikävä vieras.
 6. Oikeusturvan laajuus ja erityisesti mahdollisuus vastapuolen kuluihin hyvä tarkistaa
 7. Vanhemmissa rakennuksissa, joihin ei myönnetä täysarvoa, syytä ottaa ensiriskivakuutus ja näin turvaat osavahinkojen korvaamisen
 8. Jos sairauskuluvakuutus perheenjäsenille liitännäisenä, voiko jatkaa tarvittaessa itsenäisenä ja vaikutus hintaan?
 9. Pidä oikeusturvavakuutus aina katkeamattomana jos siirto yhtiöstä toiseen
 10. Muista hakea korvauksia, jotka Sinulle kuuluvat
 

KOTIVAKUUTUS

Kotivakuutussopimusta solmittaessa sovitaan seuraavat:

 • Vakuutetut kohteet (irtaimisto, rakennukset, rakennelmat)
 • Vastuu ja oikeusturva
 • Vakuutuksen laajuus, eli se, mitä vahinkoja vakuutuksesta korvataan
 • Omavastuiden suuruudet
 

Vakuutuskirjassa on lueteltu seuraavat asiat:

 • Vakuutetut kohteet
 • Mahdolliset enimmäiskorvausmäärät (Täysarvo tai vakuutusmäärällinen, mahdollinen ensivastuu)
 • Omavastuut kohteittain
 • Vakuutusten hinnat
 

Kotivakuutukset ovat pääsääntöisesti AR-tyyppisiä eli All Risk, joka tarkoittaa, että kaikki äkilliset ennalta arvaamattomat vahingot korvataan. Vahingon sattuessa helpoin tapa selvittää itse korvattavuus on tutkia vakuutusehdoista kohta, mitä ei korvata ja pääsääntöisesti jos vahinkotapahtumasi ei osu tänne, on vahinko korvattava. AR-tyyppiset Täysarvovakuutukset korvaavat hyvin laajasti eri tyyppisiä vahinkoja ja usein asiakkailla jää myös hakematta korvauksia, joihin he olisivat oikeutettuja.

Mitä kotivakuutus ei yleensä korvaa:

Yleisimpiä irtaimistovahinkoja koskevia rajoitusehtoja ovat muun muassa:

 • Katoaminen, unohtaminen tai varkaus, jonka tapahtumapaikkaa tai aikaa ei voida määritellä
 • Homehtuminen, sienettyminen tms. vähitellen tapahtuva ilmiö
 • Kotieläimen aiheuttama vahinko
 • Valmistusvirhe, käyttövirhe
 • Hyönteisten tai tuhoeläinten aiheuttama vahinko
 • Vahinko, joka korvataan jonkin lain, takuun tai muun sopimuksen perusteella
 • Harrastus- tai urheiluvälineiden rikkoutuminen niitä käytettäessä
 

Tavallisia rakennusvahinkojen korvaamista koskevia rajoitusehtoja ovat muun muassa:

 • Rakennusvirhe, valmistusvirhe, käyttövirhe, asennusvirhe
 • Kuluminen, syöpyminen, routiminen, kosteus, lahoaminen, aineen väsyminen tms. vähitellen tapahtuva ilmiö
 • Sateen, tulvan, aallokon, pakkasen, jäätymisen, jään tai lumen aiheuttama vahinko
 • Ammattimaisesta louhinta tai räjäytystyöstä aiheutunut vahinko
 • Kotieläimen raapimisesta, pureskelusta tai muusta käyttäytymisestä aiheutunut vahinko
 • Hyönteisten tai tuhoeläinten, kuten rottien, hiirien, myyrien tai jänisten aiheuttamat vahingot
 • Huoltokorjaus
 • Vahinko, joka korvataan jonkin lain, takuun tai muun sopimuksen perusteella
 • Lattiakaivon korokerenkaan vuotaminen

Omaisuuden korjaamisessa kannattaa selvittää, onko korjaustyön tilaajana asiakas itse vai vakuutusyhtiö. Työn tilaajan asiana on osaltaan valvoa, että korjaustyö tulee asianmukaisesti tehdyksi. Yleensä työn tilaaja on se, joka omistaa korjattavan omaisuuden, eli asiakas itse.

Pääsääntöisesti kohteet vakuutetaan täysarvona, rakennusten osalta täysarvon saaminen edellyttää kuitenkin, että rakennuksen päivänarvo on yli 50 % uuden vastaavan hinnasta eli jälleen hankinta arvosta. Jos rakennus vakuutetaan päivänarvosta vakuutusmäärällisenä, on syytä varmistaa, että vakuutus sisältää ensiriskivakuutuksen, jolla turvataan että osavahingot korvataan täytenä eikä niihin sovelleta alivakuutussääntöä. Näitä vakuuttamisvirheitä on asiakkailla kohtuuttoman paljon ja korvauksen vähentäminen tulee täytenä yllätyksenä.

Muistilista kotivakuutuksen ottajalle!

 • Kilpailuttamalla vakuutuksesi voit säästää rahaa. Kaikki kotivakuutustuotteet eivät kuitenkaan ole samanlaisia, vaan vakuutuksissa on merkittäviäkin eroja. Halvin vakuutus ei välttämättä ole tarpeisiisi sopivin vakuutus.
 • Muista kilpailuttamistilanteessa myös kotivakuutuksen voimassaoloon sidotut henkilövakuutukset kuten yksityistapaturmavakuutus tai sairauskuluvakuutus: ne voivat päättyä, kun kotivakuutuskin päättyy, tai niiden vakuutusmaksu voi nousta, tai niihin voi tulla oleellisia rajoituksia, jos terveydentila on muuttunut tai pahimmillaan niitä ei myönnetä uudesta yhtiöstä olenkaan ja vanhasta ehdittiin irtisanoa. Älä siis koskaan sano henkilövakuutuksia irti ennen kuin olet saanut myöntöilmoituksen uudesta yhtiöstä
 • Jos matkustat paljon Suomessa ja/tai ulkomailla, on hyvä huomioida matkustajavakuutus ja matkatavarat. Älä koskaan lähde Pohjoismaiden ulkopuolelle ilman matkustajavakuutusta. Huomioi voimassaoloaika jos aiot viipyä rajojen ulkopuolella pidempiä aikoja
 • Kiinnitä huomiota siihen, kuka on kotivakuutussopimuksen vakuutuksenottaja. Vakuutuksenottajalla on velvollisuus maksaa vakuutusmaksu. Toisaalta vain hänellä on oikeus irtisanoa vakuutus tai tehdä siihen muutoksia.
 • Kotivakuutus on voimassa tietyssä vakuutuspaikassa. Muuttaessasi uuteen kotiin päivitä kotivakuutuksesi vastaamaan uuden kodin tarpeita. Pelkkä osoitteenmuutosilmoitus ei riitä päivittämään kotivakuutussopimusta ajan tasalle.
 • Millaiset vahingot ajaisivat perheesi taloudelliseen ahdinkoon? Varmista, että kotivakuutuksesi kattaa ainakin tällaiset vahingot.
 • Omistatko arvoesineitä kuten taidetta, antiikkia tai kalliita harrastusvälineitä, joiden suojaaminen on sinulle erityisen tärkeää? Tarkista, onko vakuutus voimassa näiden osalta tai onko korvausmäärä riittävä. Tarkista myös, miten korvaus vahinkotilanteessa laskettaisiin.
 • Mitoita omavastuu niin, ettei taloutesi kaadu, vaikka vahinkoja sattuisi lyhyen ajan kuluessa useampikin. Omavastuu voi olla erisuuruinen eri turvissa tai eri kohteilla.
 • Pidä huoli siitä, että vaihtaessasi vakuutusyhtiötä vakuutusten voimassaolo jatkuu ilman keskeytyksiä (erityisesti vastuu- ja oikeusturva).
 • Jos sinulla on kauan sitten otettu kotivakuutus, ole kilpailuttaessa erityisen tarkkana. Vanhoissa kotivakuutuksissa on usein kalliimpi vakuutusmaksu, mutta myös parempia ehtoja esimerkiksi vuotovahinkojen ja ikävähennysten suhteen. Myös henkilöturvissa voi olla todella merkittäviä eroja ja Sinulla voi olla vakuutus, jota ei enää myönnetä näillä ehdoilla mistään.
 • Jos omaisuutesi on vakuutettu vakuutusmäärällisellä vakuutuksella, muista tarkastella aika ajoin sitä, onko sovittu vakuutusmäärä ajan tasalla.
 • Jos rakennus vakuutetaan vakuutusmäärällisenä päivänarvosta, muista tarkistaa ensiriskivakuutuksen voimassaolo
 • Laajinkaan kotivakuutus ei korvaa kaikkea. Tutustu siis jo ennalta vakuutuksen tärkeimpiin rajoituksiin.
 

Sopimusta tehtäessä on tärkeää perehtyä vakuutusta koskevaan materiaaliin!

Kotivakuutusten vertailu ja kilpailutus

Kilpailuttamalla voi säästää satoja euroja omakotitalon vakuuttamisessa ja kerrostaloasujakin voi jopa puolittaa vuosittaisen maksunsa.

Kotivakuutukselle ei ole sinällään olemassa mitään listahintaa vaan hintaan vaikuttavat monet tekijät:
 • vakuutuksenottajan ikä
 • asuinpaikka
 • neliömäärät
 • omavastuut ja turvatasot
 • valittu korvausmäärä (täysarvo- vai vakuutusmääräperusteinen)
 • omakotitaloasujalla vielä talon ikä, runkomateriaali ja lämmitystapa. Käyttövesiputkistojen ikä. Perusparannusremontit vaikuttavat hintaan laskevasti. Talo-ja turvallisuustekniikka voi vaikuttaa ( alennuksia mm. jos vuoto-/kosteusilmaisin, hyväksytyt murtojärjestelmät jne.)
 • myös vahinkohistoriasi voi vaikuttaa hintaan jos se on tiedossa
 • vahingottomat vuodet voi vaikuttaa tulevaisuudessa hintaa alentavasti
 • annetut kerta- tai jatkuvat alennukset
 • mahdolliset keskittäjäalennukset tai bonukset
 • mahdollinen uuden asiakkaan alennus
 • maksutapa voi vaikuttaa. Kertamaksulla tyypillinen alennus voi olla 2,5%
 • asiointitapasi voi vaikuttaa hintaan laskevasti eli ottamalla käyttöön sähköisen asioinnin

Kotivakuutuksen sisältö on perusturviltaan samankaltainen kaikissa eri vakuutusyhtiöissä. Hintaan vaikuttaa merkittävästi, voiko kotivakuutukseen otettavia turvia valita itse, tai paljonko niitä on sisällytetty valmiina mukaan.

Ei ole yllätys että suurimman hintahyödyn voi saavuttaa omakotitaloasuja, jolla on enemmän vakuutettavaa ja näin vakuutusmaksut myös suuremmat. Talon pihapiiriin kuuluu usein myös muita vakuutettavia rakennuksia. Pelkän irtaimiston vakuuttajalle hintahyöty jää pienemmäksi. On kuitenkin hyvä muistaa että halvin vakuutus ei välttämättä ole paras. Halvasta vakuutuksesta ei ole paljon iloa jos korvaukset jää saamatta. Toisaalta se voi olla riittävän hyvä hintaansä nähden (mihin asetat oman riskinkantokyvyn?) Yksikään yhtiö ei pääsääntöisesti myöskään ole se halvin jokaiselle eli vakuutusyhtiöillä on eri painotuksia ja riskinvalintaperusteita aika ajoin.

Kotivakuutusten vertailussa voi nousta esille hyvin monia juuri Sinulle tärkeitä asioita:
 • kerrostaloasujaa voi kiinnostaa, mikä on suurin mahdollinen korvausmäärä ullakko- tai kellarikomerossa säilytettävien tavaroiden osalta?
 • omakotitaloasujaa voi kiinnostaa kuinka suuret rakennelmat pihalla kuuluvat automaattisesti kotivakuutuksen piiriin?
 • kodinkoneiden rikkoutumisen korvaaminen nousee aina ylös ja tähän liittyvät ikävähennykset?
 • polkupyörien varkaudet aina ajankohtainen ja nyt vielä tullut kalliita sähköpyöriä?
 • ikävähennykset yleensäkin?
 • vuotovahinkoja sattuu noin sata päivittäin, miten ikävähennykset omakotitaloasujalla?
 • mitä tarkoittaa täysarvo jos sattuu täystuho?
 • arvoesineiden vakuuttaminen? pitääkö olla erikseen mainittu?
 • ansiotyövälineet kotona?
 • oikeusturvavakuutuksen korvausmäärät?
 • asumisen keskeytys?
 • mukana kulkevat tavarat? mahdollinen matkatavaravakuutus?
 • muutto ja vakuutusturva?
 • jos kotivakuutukseen sairauskulu- tai terveysturva, niin sitooko kotivakuutuksen eli näitä henkilövakuutuksia ei voi jatkaa itsenäisinä

VENEVAKUUTUS

Venevakuutukset on kehitetty suojaamaan moottorivenettä, purjevenettä tai vesijettiä. Venevakuutus antaa turvaa vesille, kuljetuksiin ja säilytyksiin. Venevakuutukset suojaavat veneesi osat esimerkiksi ilkivallan, tulipalon, kuljetettaessa sattuvan vahingon sekä talvisäilytyksen aikana yllättävän varkauden varalta. Parhaat venevakuutukset tuovat veneellesi turvaa myös karilleajosta, pohjakosketuksesta tai vesillä sattuvasta törmäyksestä aiheutuvan vahingon varalle. Täyskaskot kattavat kaikki tyypillisimmät veneilyvahingot. Näitä ovat esimerkiksi laituriin, karille tai kivikkoon osuvat törmäykset, joita voi matalilla vesillämme sattua kokeneellekin veneilijälle. Saat korvausta myös vahingoista, joista olet vastuussa ulkopuolisille. Esimerkiksi vierasvenesatamassa lepuuttaja irtoaa veneestä, ja veneesi naarmuttaa naapuriveneen kylkeä. Kuten autoissa, niin myös veneille on saatavissa pelkkä osakasko. Lisäturvina on saatavissa myös mm. konerikkoturvaa, keskeytystä, korotettua vastuuta, laajennettua voimassaoloaluetta, vuokraus-ja ansiokäyttöä ja rahoitusturvaa.

Miten venevakuutuksen hinta määräytyy?

Venevakuutuksen hinta on riippuvainen veneen arvosta varusteineen, veneen tyypistä, veneen merkistä ja moottoreiden tehosta sekä veneelle valitsemastasi kaskosta. Vakuutusmaksu määräytyy muun muassa veneen vakuutusturvan laajuuden ja valitsemasi omavastuun mukaan. Suurempi omavastuu pienentää vakuutusmaksua.

Laajempien kaskojen maksu noudattelee vuodenaikahinnoittelua. Voit siis sääolosuhteiden salliessa ajaa veneellä läpi vuoden maksun painottuessa vuodenajan mukaan. Venevakuutuksen hinta on pienempi talvikuukausina, jolloin venevahingon riski on pienimmillään. Turvallisella veneilyllä voit ansaita venevakuutukseesi bonuksia aivan kuten autoillakin. Maksimibonukset ovat tasolla 60%. Joissakin yhtiöissä voi saada alennusta veneilytutkinnosta.

Mitä venevakuutus korvaa?

Voit valita veneesi turvaksi pääsääntöisesti joko Kaskon tai suppeamman Osakaskon. Molemmat vakuutukset sisältävät turvan varkauden ja ilkivallan, palovahingon sekä telakointi- ja kuljetusvahingon varalle. Kumpaankin turvaan kuuluu lisäksi vastuu- ja oikeusturvavakuutus.

Kasko sisältää lisäksi turvan venevahingon varalle. Venevahinkoja ovat mm. veneillessä sattuvat karilleajot ja pohjakosketukset sekä veneen törmäykset. Kasko korvaa myös joistain luonnonilmiöistä, kuten myrskystä, johtuvia kuluja. Voit hakea korvausta esimerkiksi myrskytuulen, trombin tai rakeiden veneelle aiheuttamista vahingoista.

Venevakuutuksen piirissä myös moottorit ja veneen varusteet

Venevakuutus korvaa luonnollisesti veneen rungolle sekä mahdollisille moottoreille ja purjeille aiheutuneet vahingot. Tämän lisäksi venevakuutuksen piiriin kuuluvat veneessä yksinomaan käytettäväksi tarkoitetut varusteet ja veneen elektroniset laitteet sekä ohjelmat.

Voit siis hakea venevakuutuksesta korvausta, jos esimerkiksi veneessä sijaitseva tai väliaikaista säilytystä varten irrotettu veneen varuste varastetaan tai se rikkoutuu. On hyvä muistaa ilmoittaa uusista varusteista, jotta veneesi pysyy varmasti vakuutettuna sen oikeasta arvosta.

Venevakuutus on voimassa vesillä ja maalla, ympäri vuoden. Veneen vesillelasku ja nosto ovat mahdollisia vahingon paikkoja. Siksi onkin korostuneen tärkeää, että veneen vakuutus on voimassa myös varsinaisen veneilyn ulkopuolella.

Onko veneesi vuokraus- tai charterkäytössä?

Jos vuokraat huvikäytössä olevaa venettäsi tai se on charter-käytössä, riski kasvaa ja tarvitset venevakuutukseesi laajennuksen. Lisäsopimuksesta- ja maksusta voidaan venevakuutuksesi voimassaoloa laajentaa koskemaan myös vuokraus- ja charter-käyttöä.

Mikä on venevakuutuksen voimassaoloalue?

Venevakuutus on pääsääntöisesti voimassa Pohjoismaissa ja laajennettavissa lisämaksusta. Kun lähdet kauemmas on hyvä tarkistaa vakuutuksen voimassaoloalue. Vakuutusyhtiöiden välillä on eroavaisuuksia.

Tarvitseeko soutuvene venevakuutuksen?

Soutuveneet ja pienet moottori (alle 5hv) kuuluvat yleensä kotivakuutuksen irtaimistovakuutukseen eli niitä ei tarvitse erikseen vakuuttaa venevakuutuksella. Tämä arvo on hyvä muistaa lisätä koti-irtaimiston arvoon.

SEURAELÄIMET

Seuraeläin voidaan vakuuttaa sairauksien ja tapaturmien sekä menettämisen varalta. Useimmat vakuutusyhtiöt myöntävät vakuutuksen yli viisiviikkoiselle ja enintään 5–10 vuotta vanhalle eläimelle. Mikään yhtiö ei tarjoa vakuutusturvaa syntymättömille ja/tai kuolleena syntyneille kissan- ja koiranpennuille. Seuraeläimen vakuuttamiseksi on tarjolla hoitokuluvakuutus, josta korvataan tapaturman tai sairauden hoidosta aiheutuneita eläinlääkärikuluja sekä eläimen henkivakuutus, josta korvataan eläimen menettäminen. Kattavin vakuutus sisältää molemmat turvat eli kaikki kolme vakuutusta yhdessä. On mahdollista myös valita erilaisia yhdistelmiä kuten tapaturma- ja henkivakuutus tai sairaus- ja henkivakuutus. Jotkin yhtiöt tarjoavat kaikki vakuutusturvat erillisinä.

TOP-10 VINKIT SEURAELÄINVAKUUTUKSEEN

 1. Mieti tarkkaan onko seuraeläimen vakuuttaminen yleensäkään mielekästä, varsinkin eläinlääkärikulujen osalta? Ratkaisut ovat kehittyneet siihen suuntaan että ainoa voittaja on klinikka. Vakuutusyhtiöille haasteellinen laji ja niin myös Sinulle vakuutuksenottajana. Omavastuut ja maksut kun laskee yhteen niin ei yleensä ole vuositasolla korvattavaa eli vakuutus on ikään kuin osamaksuratkaisu / pakkosäästäminen mahdollisiin eläinlääkärikuluihin ( poikkeus tietysti jos sattuu kroonikko lemmikki ja jatkuvia käyntejä ja leikkauksia mutta sittenkin tulee vastaan korvauskatot). Lemmikin hankinnan yhteydessä hyvä tiedostaa että yksittäinen lääkärikäynti voi olla satoja euroja ja siihen olisi hyvä olla rahat joko vakuutuksen kautta tai “purkista”.
 2. Oma lukunsa on seuraeläimet, joiden arvo voi käyttötarkoituksen tai jalostuksen myötä nousta ja tämä arvonnousu halutaan vakuuttaa ainakin henkivakuutuksen kautta. Seuraeläimen henkivakuutus muutoinkin ilman eläinlääkärikuluja voi olla ratkaisu jos haluaa varautua siihen että menettää seuraeläimen
 3. Seuraeläimen vastuuvakuutus ei vaadi tuottamusta eli jos tämän lisäturvan haluaa, niin on syytä ottaa seuraeläinvakuutus. Kotivakuutus korvaa ulkopuolisille aiheutuneet vahingot kun mukana tuottamus
 4. Korvauskatto ja omavastuut vaikuttavat merkittävästi käteen jäävään korvaukseen. Enimmäiskorvaukset vaihtelevat yhtiöittäin ja omavastuun merkitys korvaukseen on huomattava ja yhtiökohtaiset erot ovat merkittäviä.
 
SEURAELÄINVAKUUTUS

Seuraeläinvakuutuksen myöntäminen ja valittavat turvat

Yleensä vakuutuksen myöntämisen edellytyksenä on, että eläin on terve. Lääkärintodistus tai -lausunto vaaditaan vasta, jos kysymys on iäkkäämmästä taikka arvokkaammasta eläimestä, euromääräinen raja vaihtelee yhtiöittäin 1000–5000 €. Osa yhtiöistä edellyttää myös, että kissa tai koira on rekisteröity. Jotkut yhtiöt vakuuttavat myös eksoottisempia eläimiä kuten esim. käärme, lisko, minipossu tai hämähäkki.

Seuraeläinvakuutus on valittavissa seitsemästä eri vakuutusyhtiöstä. Fennia ja Turva myöntävät vakuutuksen vain kotivakuutuksen lisäturvana ja LähiTapiola, kun asiakkaalla on muitakin vakuutuksia yhtiössä. Hoitokuluvakuutuksen, ilman kotivakuutusta, myöntävät If, Pohjantähti ja Pohjola Vakuutus sekä Agria, jolla ei tuotevalikoimassaan ole kotivakuutusta lainkaan. Osa vakuutusyhtiöistä vaatii siis keskittämistä kyseiseen yhtiöön eli Sinun pitää olla valmis ostamaan muitakin vakuutuksia tai Sinulle ei myönnetä vakuutusta Rakkaalle lemmikille.

Seuraeläin voidaan vakuuttaa sairauksien ja tapaturmien sekä menettämisen varalta. Useimmat vakuutusyhtiöt myöntävät vakuutuksen yli viisiviikkoiselle ja enintään 5–10 vuotta vanhalle eläimelle. Mikään yhtiö ei tarjoa vakuutusturvaa syntymättömille ja/tai kuolleena syntyneille kissan- ja koiranpennuille.

Seuraeläimen vakuuttamiseksi on tarjolla hoitokuluvakuutus, josta korvataan tapaturman tai sairauden hoidosta aiheutuneita eläinlääkärikuluja sekä eläimen henkivakuutus, josta korvataan eläimen menettäminen. Kattavin vakuutus sisältää molemmat turvat eli kaikki kolme vakuutusta yhdessä.

Korvauskatto ja omavastuut vaikuttavat merkittävästi käteen jäävään korvaukseen! Enimmäiskorvaukset vaihtelevat yhtiöittäin ja omavastuun merkitys korvaukseen on huomattava ja yhtiökohtaiset erot ovat merkittäviä.

Omavastuiden lisäksi seuraeläinvakuutusten hinnat ovat kohonneet viime vuosina rajusti ja onkin aina tapauskohtaisesti hyvä miettiä, onko todella tarvetta seuraeläimen vakuuttamiseen vai voisiko sairauskuluihin varautumisen hoitaa toisella tavalla? Seuraeläinvakuutus alkaa olemaan sellainen että jokainen asiakas maksaa itse omat vahingot ikään kuin muutaman vuoden osamaksulla ?

Miten vakuutusmaksu määräytyy:

Vakuutusmaksu määräytyy vakuutuksen laajuuden perusteella ja lisäksi maksuun voivat vaikuttaa enimmäiskorvausmäärä, eläimen vakuutusmäärä, ikä, omavastuu, rotu ja vakuutuksenottajan asuinpaikka.

Seuraeläinvakuutukseen voi valita erilaisia lisäturvia.

Seuraeläinvakuutukseen voi valita erilaisia lisäturvia. Tällaisia ovat mm. pentuevakuutus, pentujen määräaikainen henkivakuutus, hyötyarvon/käyttöominaisuuden menetys, fysikaalinen hoito, akupunktio ja kiropraktikon hoito, jalostuskyvyn menetys ja kuntoutuslisävakuutus.

Agrialla emon hoitokuluvakuutukseen voi liittää ennen pentujen syntymää lisäturvan, joka on voimassa syntymähetkestä ja se on voimassa luovutukseen tai enintään 12 viikkoon saakka. Lisäturvasta korvataan pentujen hoitokuluja ja pennun menettämisen muusta syystä, mutta ei, jos se syntyy kuolleena. Pennuille on tarjolla myös ilmaista vakuutusturvaa. Agria antaa kasvattajan turvaksi pennuille määräaikaisen henkivakuutuksen, jonka saa ilmaiseksi Kennelliiton kautta pentujen rekisteröinnin yhteydessä. Vakuutus on voimassa 5 viikon iästä alkaen aina luovutuksen saakka, kuitenkin enintään 12 viikon ikäiseksi. Henkivakuutuksessa pennun arvo on aina 600 €.

Fennia korvaa tapaturmavakuutuksesta eläimen tapaturmaisen menetyksen ja sairausvakuutuksesta tapaturman ja sairauden aiheuttaman menetyksen. Turvat menetyksen varalta voi ottaa myös ilman hoitokuluturvia. Fennialla tapaturmavakuutukseen voi liittää lisäturvan, joka korvaa eläimen arvon menetyksen, jos koira tulee tapaturman takia metsästykseen tai koulutuksensa mukaiseen hyötykäyttöön kykenemättömäksi, näyttelykoiran tai -kissan arvo laskee tapaturman vuoksi pysyvästi tai jalostuseläin tulee lisääntymiskyvyttömäksi sairauden takia. Kun eläinvakuutus sisältää hoitokuluvakuutuksen, vakuutukseen voi sisällyttää fysikaalisen hoidon korvauksen.

Ifillä koirien eläinlääkärikulut-turvaa voi laajentaa kattamaan eläinlääkärin määräämää fysioterapiaa, akupunktiota ja kiropraktikon hoitoa.

Joillain yhtiöillä on tarjolla lisäturvaa esimerkiksi koulutetuille rotu- ja jalostuskoirille. LähiTapiolalla on tarjolla lisäturva Henkivakuutukseen, joka korvaa käyttöominaisuuden menetyksen metsästys-, paimen-, palvelus-, pelastus-, agility-, toko-, rata- ja maastojuoksu- tai jalostuskäytössä olevalle koiralle. Vastaavia tuotteita on myös Agrialla. Agrian vakuutukset koskevat myös jalostukseen käytettävää koiraa. Agrialla on myös lisäturva henkivakuutukseen jalostuskyvyn menetystä varten. Agrian hoitokuluvakuutukseen voi myös sisällyttää lisäturvana kuntoutuslisävakuutuksen, joka korvaa laillistetun eläinfysioterapeutin antamina kuntoutushoitomuotoina uintia, hierontaa, venyttelyä ja juoksumaton käyttöä.

Mistä summasta eläin kannattaa vakuuttaa ja miten korvausta voi saada?

Eläin vakuutetaan sovitusta summasta (eläimen henkivakuutuksen määrä) tai nk. käyvästä arvosta. Eläimen käypä arvo määritellään eri vakuutusehdoissa hiukan eri tavoin. Yleensä sillä tarkoitetaan pennun ostohintaa tai rahamäärää, joka eläimestä olisi saatu, jos se olisi myyty ennen vahinkotapahtumaa tai kuten Turvalla, vastaavan eläimen hankkimiseen tarvittavaa summaa. Käypä arvo muuttuu menestyksen/meriittien myötä, joten eläimen henkivakuutusmäärää voidaan muuttaa vastaamaan eläimen sen hetkistä todellista arvoa.

Hoitokuluvakuutuksissa hoitokulukorvauksen enimmäismäärä eli korvauskatto on eri vakuutusyhtiöillä määritelty eri tavoin. Enimmäiskorvausmäärä voi olla yhtiöstä riippuen eläimen vakuutusmäärä tai tietty vakuutusehdoissa tai -kirjassa mainittu euromäärä ja eläimen ikääntyessä enimmäiskorvausmäärä voi alentua tietyllä vakuutusehdoissa mainitulla prosentilla.

Enimmäiskorvaus voi olla tapaturma- ja sairauskohtainen. Se voi myös olla sidottu vakuutuskauteen taikka esim. eläimen ikään tai omavastuujaksoon. Eläimen henkivakuutuksesta maksetaan kuolin tapauksessa tai eläimen kadottua yleensä eläimen sovittu vakuutusmäärä ja kuitenkin enintään käypä arvo. Turvalla katoamistapauksissa korvataan 50 % vakuutusmäärästä. Jos eläin on kuollessaan iäkäs, useat yhtiöt alentavat korvausmäärää ehdoissa mainitulla ikään perustuvalla prosentilla.

Kotivakuutus voi myös korvata eläimen arvon. Pohjola Vakuutuksella kotivakuutukseen (Omakoti-vakuutuksen koti-irtaimistovakuutukseen) sisältyvät ilman eri mainintaa kaikki tavanomaisesti asunhuoneistossa pidettävät seuraeläimet tapaturmaisen kuoleman varalta yhteensä enintään 1500 euroon saakka.

Omavastuun vaikutus korvausmäärään

Eläimen sairauden tai tapaturman aiheuttamista korvattavista hoitokuluista vähennetään omavastuu. Yhtiöillä on huomattavia eroja omavastuiden laskutavoissa ja maksettavien korvausten määrä vaihtelee tästä syystä suuresti. Omavastuuvähennys voi olla esim. tapaturmakohtainen, prosentuaalinen tai se voi olla vakuutuskauteen tai käyntikertaan sidottu.

Vakuutuskausi (omavastuukausi) on yleensä kalenterivuosi mutta voi olla myös muu ajanjakso.

Mitä vakuutuksessa korvataan?

Eläimen henkivakuutuksesta korvataan eläimen arvo, jos

• Eläin kuolee

• Eläin on eläinrääkkäyksen välttämiseksi eläinlääkärin määräyksestä lopetettava sairauden tai tapaturman takia 

• Eläin katoaa tai anastetaan (odotusaika on 30 vrk-3kk yrityksestä riippuen)

Eläimen arvoa ei kuitenkaan aina korvata. Vakuutusehdoissa on joukko korvausrajoituksia, jotka vaihtelevat merkittävästi vakuutusyhtiöittäin. Useimpien vakuutusehtojen mukaan eläimen kuolemaa tai lopettamista ei korvata, jos se on aiheutunut:

 • Synnynnäisestä tai perinnöllisestä viasta, kasvuhäiriöstä,
 • Rakenneviasta tai luonneviasta,
 • Luuston tai nivelten kehityshäiriöstä,
 • Siitoskyvyn menettämisestä tai tiinehtymättömyydestä,
 • Muun kuin laillistetun eläinlääkärin suorittamasta hoitotoimenpiteestä,
 • Tarttuvia eläintauteja koskevan lain tai eläinlääkärin määräysten laiminlyönnistä,
 • Tapaturmasta tai sairaudesta, joka on sattunut/alkanut ennen vakuutuksen voimaantuloa,
 • Sairaudesta tai perinnöllisestä sairaudesta, joka on alkanut ennen kuin esim. 14 tai 20 vuorokautta on kulunut yhtiön vastuun alkamisesta. (LähiTapiolalla, Pohjola Vakuutuksella ja Turvalla ei ole karenssiaikaa lainkaan),
 • Ydinvahingosta, sodasta, kapinasta jne.,
 • Valeraskaudesta ja
 • Pakkosynnytyksestä tai keisarileikkauksesta on hyvä tarkistaa yhtiökohtaiset erot juuri Sinulle merkityksellisten ehtojen osalta.
 • Tapaturman ja sairaudenhoito kulut
 
Eläinlääkärikuluvakuutuksesta korvataan tapaturman tai sairauden hoidosta aiheutuneita eläinlääkärikuluja.
Eläinlääkärikuluvakuutuksesta korvataan yleensä:
 • Eläinlääkärinpalkkiot
 • Eläinlääkärin suorittamat leikkaukset yms. hoidot
 • Eläinlääkärin määräämien lääkkeiden ja hoitoon tarvittavien sidetarpeiden kustannukset
 • Sairauden tai vamman tutkimisesta aiheutuneet röntgen-, laboratorio- sekä magneettitutkimuskulut (joillakin yhtiöillä CT- ja magneettikuvauksissa erityisehdot)
 
Eläinlääkärikuluvakuutuksessa on perusvakuutusta koskevassa kohdassa lueteltujen rajoitusten lisäksi myös joukko muita rajoituksia.
Eläinlääkärikuluvakuutuksesta ei korvata yleensä:
 • Ennaltaehkäisevää hoitoa, allergioita ja terapioita
 • Kastraatiota, sterilisaatiota, keisarileikkauksia ja hammassairauksia
 • Tutkimusta perinnöllisen vian, kasvuhäiriön tai luonnevian toteamiseksi
 • Loislääkitystä, vitamiineja, kivennäisravinteita, lisäravinteita, erikoisruokavaliota, rokotuksia tms.
 • Laskutus- ja matkakuluja
 
Kotivakuutus- vahingot omalle omaisuudelle:

Laajoista kotivakuutuksista korvataan vahinkoja, jotka aiheutuvat äkillisestä ja ennalta-arvaamattomasta tapahtumasta. Vakuutusehdoissa on myös yhtiökohtaisia rajoituksia. Niissä voidaan todeta, ettei seuraeläimen aiheuttamia vahinkoja korvata lainkaan tai ei korvata vahinkoja, jotka johtuvat eläimen tyypillisestä käyttäytymisestä.

Kotivakuutuksen vastuuvakuutusvahingot ulkopuolisille:

Kaikkien vakuutusyhtiöiden kotivakuutusten vastuuvakuutuksista korvataan lemmikkieläimen perheen ulkopuolisille aiheuttamia henkilö- ja esinevahinkoja, joista vakuutettu on voimassa olevan oikeuden mukaan korvausvastuussa, ei kuitenkaan tapaturmaisia eikä tahallisia vahinkoja eikä myöskään sellaisia vahinkoja, jotka on ehdoissa rajattu korvauspiiristä. Käytännössä korvausvelvollisuus tarkoittaa sitä, että eläimen omistaja, haltija tai muu henkilö, jonka huostassa eläin on, on vastuussa vahingosta, jos hän on eläimen valvonnassa syyllistynyt huolimattomuuteen, varomattomuuteen tai laiminlyöntiin. Mitä vaarallisemmaksi eläin on tiedetty, sitä tehokkaammin pitää eläintä valvoa tai se tulee lopettaa.

Seuraeläimen vastuuvakuutusvahingot ulkopuolisille:

Eläimen vastuuvakuutus korvaa pääsääntöisesti kissan ja koiran perheen ulkopuoliselle aiheuttaman henkilö- ja esinevahingon riippumatta siitä, onko vakuutettu lain mukaan korvausvastuussa, eli vakuutetun tuottamusta ei vaadita. Ehtojen sanamuodosta riippuen yhtiöiden välillä on kuitenkin eroja.

YHTEENVETONA:

On hyvä tutustua eri yhtiöiden vakuutusehtoihin ja erityisesti siihen, mitä ei korvata. Jotkut vakuutusyhtiöt myös ohjaavat hoidon vahvasti yhteistyökumppaneilleen eli mikäli Sinulla on itsellä oma nimikkolääkäriasema, missä haluat Rakasta lemmikkiäsi käyttää, on tämäkin hyvä ottaa huomioon.

Vakuutusehdoista selviää, mitä vakuutuksesi ei korvaa. Vakuutusehdoissa on rajoituksia synnynnäisten tai ennen vakuutuksen voimaantuloa syntyneiden piilevien sairauksien korvaamisesta. Korvauksen ulkopuolelle jäävät yleensä myös lääkeshampoot, luontaistuotteet, vitamiinit ja ennaltaehkäisevä hoito, kuten rokotukset. Etenkin keisarileikkausten korvattavuus vaihtelee yhtiöittäin. Ota tämä huomioon, jos aiot teettää nartullasi pentuja!

Rajoitusehtojen lisäksi on olemassa suojeluohjeita, joiden tarkoituksena on estää tai rajoittaa vahingon syntymistä. Ohjeet koskevat esim. eläimen olosuhteita, elinympäristöä, hoitoa, suojelua ja eläinlääkärin puoleen kääntymistä. Jos ohjeiden laiminlyönti on syynä vahinkoon, korvausta voidaan vähentää tai se voidaan jättää kokonaan maksamatta.

Korvauskatto ja omavastuu vaikuttavat merkittävästi käteen jäävään korvaukseen

Enimmäiskorvauksen määrittely vaihtelee yhtiöittäin. On merkitystä, onko korvauksen ylärajana esim. eläimen vakuutusmäärä vai valittu kiinteä summa ja onko enimmäiskorvaus tapaturma- ja sairauskohtainen vai sidottu vakuutuskauteen. Hoitokuluista vähennetään aina omavastuu. Omavastuun merkitys korvauksen määrään on huomattava ja yhtiökohtaiset erot ovat merkittävät.

Esimerkkitapaus: Sinulle on aiheutunut 500 euroa kustannuksia yhden vakuutuskauden aikana. Nämä kustannukset ovat aiheutuneet kahden eri tapaturman ja yhden sairauskäynnin kautta

Vakuutusyhtiö Jää korvattavaa € omavastuiden jälkeen
Agria 320
Fennia 320
If 325
LähiTapiola 240
Pohjantähti 340
Pohjola Vakuutus 301
Turva 290

Tähän kun lisätään seuraeläimen vuosittainen vakuutusmaksu, niin ollaan hyvin lähellä +- nollaa tai jopa vähän miinuksella. On siis hyvä pohtia seuraeläinvakuutuksen ottamisen mielekkyyttä?

Tietysti jos heti välittömästi sattuu maksimikorvauksen tyyliin esim. 2000 euroa (eläimen arvo) mukainen leikkausoperaatio, niin vakuutus hyödyttää hetkellisesti mutta tulevina vuosina maksat tämän sitten maksuina takaisin.

Selvää on että vakuutuksesta on hyötyä jos käy niin ikävästi että Rakas lemmikkisi sairastaa kroonisesti paljon ja eläinlääkärikäyntejä syntyy vuosittain useita ja myös isompia operaatioita.

Liittymällä jäseneksi niin autamme sinua vakuutuksien kanssa!

Lähde: FINE
 
Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest