vakuutusneuvonta & korvausapu

lakiapu

Lue myös:

KORVAUS- JA LAKIAPU

Vakuutuksissa myydään lupauksia korvauksista ja korvaustilanne on se H-hetki, jossa punnitaan ostetun turvan toimivuus.

Usein kuulee keskusteluissa että ”vakuutukset eivät korvaa mitään” tai että ”pienellä präntätty ehto” johtaa siihen että aina löytyy syy olla korvaamatta.

Vakuutusyhtiöt korvaavat noin 90-95% ilmoitetuista vahingoista

Totuus on se että esim. nykyiset kotivakuutusturvat ovat vahvasti AR-tyyppisiä eli kaikki ennalta arvaamattomat äkilliset vahingot korvataan ja tuo pienellä präntätty on enemmänkin nostettu vahvasti esille jopa punaisella eli kohta mitä ei korvata. Jos vahinko ei osu tuohon ei korvata segmenttiin, on vahinko lähtökohtaisesti korvattava. Tietysti vakuutuksenottajan oma käyttäytyminen voi johtaa korvauksen alentamiseen tai jopa sen kokonaan korvaamatta jättämiseen eli mukaan tulevat suojeluohjeet.

Paljon jää asiakkailla myös korvauksia hakematta eli ei ymmärretä vakuutusten korvausten laajuutta.

Onnistunut korvaustoiminta

Onnistuneen korvaustoiminnan kannalta on tärkeää, että vakuutusyhtiöt pitävät asiakkaat sekä ennen vakuutuksen ottamista että vakuutuksen voimassaoloaikana selvillä vakuutussopimuksen kummankin osapuolen – asiakkaan ja vakuutusyhtiön – oikeuksista ja velvollisuuksista, sekä varmistavat että niiden antamat tiedot ovat oikeita. Erityisen tärkeää on, että asiakas tietää:

  • milloin ja millä ehdoilla vakuutus tulee voimaan ja pysyy voimassa.
  • mikä on hänen vakuutusturvansa laajuus ja mitkä ovat vakuutuksen olennaiset rajoitukset.

Oleellisen tärkeää on siis että on yhteinen ymmärrys siitä, mitä turvaa on ostettu ja mitä vahinkoja jää asiakkaan omalle vastuulle.

Korvaustoiminnan tavoitteena pitää olla että asiakas saa sen korvauksen, joka hänelle lain ja vakuutussopimuksen mukaan kuuluu. Kaikkia asiakkaita tulee kohdella oikeudenmukaisesti, tasapuolisesti ja samanarvoisina.

Ikävähennykset ja omavastuu tuovat pettymyksiä

Omaisuuden arvo laskee iän myötä. Ikävähennyksen suuruus riippuu siitä, kauanko tavara on ollut käytössä, ja millainen tavara on kyseessä. Omaisuuden ei tarvitse olla uutta, että siitä saa korvauksen. Ikävähennys kasvaa vähitellen, kun tavaralle kertyy käyttövuosia. Koti-irtaimiston vakuutuksesta maksettava korvaus perustuu omaisuuden todelliseen arvoon ja ikä on yksi sen arvoon vaikuttavista asioista.

Jos rikkoutunutta omaisuutta ei enää voi tai kannata korjata, korvauksen lähtökohtana on uuden, vastaavan laitteen hinta. Maksettava korvaussumma saadaan, kun uuden laitteen hinnasta vähennetään omavastuun lisäksi laitteen ikään perustuva ikävähennys. Vuotuinen prosentti riippuu siitä, millaisesta omaisuudesta on kyse: esimerkiksi puhelimen ikävähennykset ovat huomattavasti suurempia kuin uunin tai sohvan, koska niiden käyttöikä on keskimäärin paljon kännykkää pidempi. Ne säilyttävät arvonsa puhelinta pidempään.

Vakuutusyhtiöissä on eroja, miten ikävähennyksiä lasketaan. Joissakin vakuutusyhtiöissä ikävähennysten laskennan aloittamista voi lykätä ja näin parannat korvauksen suuruutta.

Suojeluohjeet saattavat tuoda yllätyksen ja korvausta voidaan vähentää jopa 100 %

Vakuutuksia voi vertailla hintojen ja ehtojen osalta. Se, mikä on vaikeaa tai lähes mahdotonta, on eri yhtiöiden korvauskäytännöt. Erityisesti, miten sovelletaan suojeluohjeita eri tilanteissa. 

Vakuutuksiin liittyvät suojeluohjeet vaikuttavat usein merkittävästi vahingoista maksettaviin korvauksiin. 

Suojeluohjeissa vaaditaan lukuisia “huolellisuuteen” ja vahinkojen ennalta ehkäisyyn liittyviä toimia. Vakuutusyhtiöillä on kuitenkin lain mukaan todistustaakka, kun he vetoavat suojeluohjeisiin. 

Meillä jää yleensä lukematta nämä suojeluohjeet ja ne tulevatkin eteen vasta kun korvauspäätöksessä on vähennys, joka on tyypillisesti 25-50 % ja pahimmillaan jopa koko vahinko. 

Suojeluohjeet ovat vakuutussopimuksiin liitettyjä ohjeita, jotka ovat osa sopimusta. Niiden tarkoitus on ehkäistä vahinkoja. Valitettavasti käytännössä vakuutusyhtiöt voivat hyvin helposti vedota näihin korvauksista päättäessään. 

Suojeluohjeet liittyvät tyypillisesti tulipalon torjuntaan, suojeluun murto- ja varkausvahingoilta, vuotovahinkojen välttämiseen tai esimerkiksi jonkin laitteen käyttöön. Suojeluohjeissa listataan paljon asioita, johin vakuutusyhtiö voi vedota ja todeta Sinun olleen “huolimaton”. Suojeluohjeissa saatetaan myös määritellä, mitä toimenpiteitä pitää tehdä, jos poistut kotoa tai mökiltä pidemmäksi aikaa. 

Sillä on iso merkitys, miten kukin vakuutusyhtiö soveltaa suojeluohjeita korvauspäätöksissä. Jossakin yhtiössä voi olla tosi tiukka linja ja toinen yhtiö ei sovella juuri ollenkaan. Korvauspäätökseen vaikutus voi olla dramaattinen välillä 0 – 100 %. 

Korvauskäytännöistä ja suojeluohjeiden soveltamisesta saat lisätietoa jäsensivuiltamme. Lataa sovellus tästä.

Korvauspalvelun nopeus ja toimivuus avainroolissa

Vahinko on se H-hetki, jolloin vakuutuksen hyvyys tai huonous punnitaan. Korvauksen pitää tulla nopeasti ja ystävällisen asiakaspalvelun kautta. Kielteisen päätökset pitää perustella asiakkaalle erityisen hyvin, jotta syntyy ymmärrys siitä, miksi vahinkoa ei korvattu tai miksi korvaus jää pieneksi. Informaatiokatkos on pahin, mitä voi sattua ja näin erityisesti henkilövahingoissa.

Virheelliset korvauspäätökset

Korvauspäätös voi myös joissakin tapauksissa olla virheellinen ja näihin on syytä hakea oikaisua ammattilaisen avulla. 

Tähän littyvää tukea ja neuvontaa ja tarvittaessa myös lakiapua saat jäsensivuiltamme. Lataa sovellus tästä.

Kielteinen korvauspäätös ja myyntivirhe

Kielteinen korvauspäätös voi hyvinkin olla oikea ja ehtojen mukainen ja silti voit olla  oikeutettu ehdoista poikkeavaan korvaukseen. Syynä on tällöin yleensä vakuutusten myyntivirhe eli vakuutusyhtiön edustaja on laiminlyönyt  velvoitteensa ja vakuutusyhtiö on tästä vastuussa. 

Apua tällaiseen tilanteeseen saat jäsensivuiltamme. Lataa sovellus tästä  

LAKIAPU

Jäsenillemme on tarjolla lakiapua. Lataa sovellus tästä.

Jos olet tyytymätön vakuutusyhtiön korvauspäätökseen tai Sinulla on joku muu epäselvyys koskien vakuutussopimusta, lähetä meille kopiot asiakirjoista skannaten osoitteeseen info@vakuutuksenottaja.fi  sekä oma lyhyt selostuksesi ongelmasta yhteystietoineen ja kopio kotivakuutuskirjasta, niin arvioimme maksutta etenemismahdollisuudet asiassa. Kyseessä voi olla että on syytä tehdä reklamaatio vakuutusyhtiöön tai sitten kokemukseemme perustuen eri yhtiöiden korvauskäytännöstä toteamme että korvaus on korvauskäytäntöjen mukainen. Pääsääntöisesti asia saadaan selvitettyä tällä yhteydenotolla, mutta joissakin tilanteissa on tarpeen kääntyä asianajajan puoleen ja lähdetään yhdessä pohtimaan etenemisvaihtoehtoja.

Asianajajan analyysi ja toimenpidevaihtoehdot 200 euroa sis. alv

Suomen Vakuutuksenottajien Keskusliitto ry pohjustaa asianajajan kaikilla vaadittavilla asiakirjoilla ja omalla lausunnolla. Asianajajina toimii eri asiantuntijoita eri kumppaneilta riippuen tilanteestasi. Tässä vaiheessa asia siirtyy asianajotoimiston ja Sinun välille. Syvällinen analyysi ja toimenpide-ehdotukset on neuvoteltu Sinulle hintaan 200 euroa sis. alv. Jos asia päädytään viemään vakuutuslautakuntaan, tämä lisätään asianajokuluihin ja täten pääsääntöisesti oikeusturvavakuutuksesta korvattavaksi. Arvio annetaan 2 arkipäivän kuluessa ellei erikseen ilmoiteta viivästyksestä.

Vakuutusasioissa on vain yksi tehokas tapa ja se on asian vieminen vakuutuslautakuntaan. Vakuutusyhtiöt pääsääntöisesti noudattavat vakuutuslautakunnan suosituksia. Hyvin usein kuluttaja tekee valituksen itse kun juuri tässä vaiheessa pitäisi kääntyä osaavan asianajajan puoleen ja hyödyntää tähän valituksen tekemiseen olemassa olevaa oikeusturvavakuutusta, jolloin maksettavaksi jää vain omavastuu. Valitukseen kannattaa siis panostaa.

Oikeudenkäynti sen sijaan on kannattavaa vain hyvin harvoin. Se vie vuosia ja tulee kalliiksi. Oikeudenkäyntiin liittyy aina huomattava kuluriski, sillä hävinnyt osapuoli joutuu pääsääntöisesti korvaamaan myös vastapuolen oikeudenkäyntikulut. Oikeudenkäynnin kannattavuuden arvioiminen on hyvin vaativaa ja edellyttää asianajajalta syväosaamista vakuutusasioiden ratkaisukäytännöistä. Juuri tämän vuoksi turhien kuluriskien välttämiseksi on tärkeää, että lakiapua tarvitseva kääntyy riittävän ajoissa puoleemme, jotta oikeudenkäynniltä vältytään. Vakuutuslautakuntaan valituksessa ei ole vastapuolen oikeudenkäyntikuluriskiä ja oikeusturva kattaa omat kulut omavastuulla vähenettynä (myös tuo 200 euroa sis alv).

Jos päätät viedä asian vakuutuslautakuntaan (tai käräjäoikeuteen), asianajotoimisto:

– tekee oikeusturvailmoituksen puolestasi

– ottaa toimeksiannon hoitoon ja hoitaa sitä suoraan kanssasi

– toimeksianto laskutetaan 200 euroa + alv /tunti

– laskutus vakuutuslautakunnan päätöksen jälkeen suoraan vakuutusyhtiöön pois lukien omavastuu, joka laskutetaan Sinulta

Asianajokumppanimme on valittu sillä perusteella että heillä on nimenomaan osaamista vakuutusriitoihin.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest