vakuutusneuvonta & korvausapu

Mielenterveysongelmat voivat estää vakuutuksen saamisen, paljastaa Mielenterveysjärjestön kysely

Mielenterveysongelmat vaikeuttavat vakuutuksen saantia

Mielenterveysjärjestön tuore kysely tuo esille huolestuttavia tosiasioita. Kyselyn mukaan mielenterveysongelmat voivat olla esteenä vakuutuksen saamiselle, erityisesti hoidon, kuten psykoterapian, saaminen voi aiheuttaa ongelmia. Tämä artikkeli käsittelee kyselyn keskeisiä tuloksia ja pohdiskelee niiden merkitystä.

Vakuutuksen saaminen vaikeutunut

Kyselyn mukaan mielenterveyden ongelmista kärsivillä ihmisillä on yhä vaikeuksia saada hoito-, sairauskulu- tai henkivakuutus. Vastaajista 49,5 prosenttia kertoi saaneensa vakuutusyhtiöltä kielteisen päätöksen mielenterveysongelmansa vuoksi. Vertailun vuoksi, kymmenen vuotta sitten sama luku oli 43 prosenttia. Lähde 1

“Hoidon saaminen ei saisi estää vakuutuksen saamista”

Vakuutuksen saaminen on entistä haastavampaa sosiaalisen ja taloudellisen turvallisuuden kannalta tärkeällä sektorilla. Kyselyn mukaan 18 prosenttia psykoterapiassa käyneistä sai kielteisen päätöksen vakuutushakemukseensa, mutta runsas kahdeksan prosenttia käy vielä terapiassa.

Mielenterveyden keskusliiton tutkijan, Päivi Rissasen mielestä psyykkisen sairauden ei tulisi olla este vakuutuksen saamiselle. Hän vertaa tilannetta fyysisen sairauden hoidon esteeksi vakuutuksen saamiselle. Lähde 2

Mielenterveyden asiantuntijoiden näkökulma

Kysely tarkasteli myös mielenterveysalan ammattilaisten näkemyksiä. Psykiatreista ja psykologeista suurin osa suhtautuu kielteisesti siihen, että mielenterveysongelmien vuoksi henkilön on vaikeampi saada vakuutus tai lainaturva. Heistä 95 prosenttia on sitä mieltä, että vakuutuksenhakemuksia ei tule hylätä psykoterapian vuoksi. Lähde 3

Johtopäätökset

Kysely paljastaa merkittäviä ongelmia mielenterveysongelmista kärsivien ihmisten vakuutusoikeuksien kanssa. Toivottavasti tämä keskustelu johtaa toimiin, jotka parantavat mielenterveysongelmien hoidossa olevien yksilöiden mahdollisuuksia saada vakuutus.

Lähteitä:

Lähde 1
Lähde 2
Lähde 3

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest