vakuutusneuvonta & korvausapu

kohti-turvallista-asumista

Lue myös:

Kohti turvallista asumista

Vastuunotto, vahinkotilanteessa toimiminen ja vakuutuksen käyttö. Tässä
järjestyksessä ne toimivat täsmälääkkeenä turvalliseen ja turvattuun
asumiseen.

kohti-turvallista-asumista

Suomessa tapahtuu yksi vesivahinko joka 15 minuutti. Tyypillisesti
vesivahingon aiheuttaa astian- tai pyykinpesukone. Myös viemärit ja
niiden tukokset saavat aikaan vesivahinkoja. Toisinaan joku saattaa
nukahtaa suihkuun ja saada kokonaisen kerrostalokäytävällisen tulvimaan.
Vesivahingot ovat yleisyydessään ohittaneet jo palovahingotkin.

Kaikki vahingot eivät kuitenkaan ole väistämättömiä ja niitä voidaan
ehkäistä vastuunottamisella. Esimerkiksi vesivahingon riskiä voi
vähentää vaihtamalla säännöllisesti astianpesukoneen poisteletkun.
Kuulostaa kenties tylsältä, tarpeettomalta ja hankalalta.
Todellisuudessa kyse on kuitenkin muutamia euroja maksatavasta osasta,
jota pesuaineet haperruttavat ajan saatossa. Vastuunotto tässä asiassa
tulee siis varsin halvaksi.

Aina vahinkoa ei kuitenkaan voi estää ja vesivahinko voi vahingoittaa
silloinkin, kun se ei ole itse aiheutettu tai tapahdu omassa asunnossa.
Erityisesti kerrostaloasujan riskiarvioon täytyy lukea mukaan myös
muissa asunnoissa tapahtuvat vahingot.

Vahinkotilanteessa vahingon aiheuttaja on olennainen kysymys, mutta sitä
ennen on otettava haltuun itse vahinkotilanne eli toimittava. Huolimatta
siitä, kuka vahingon on aiheuttanut, tulee sen havaitsijan ryhtyä
välittömästi toimiin. Vaikka vahinko olisi jo sattunut, on vielä paljon
tehtävissä. Vahinkotilanteessa ensimmäinen etappi on vahinkojen
rajaaminen. Tämä tarkoittaa nopeaa toimintaa lisävahinkojen estämiseksi.
Isännöitsijän tulon odottelun sijaan maalaisjärki voi vahinkotilanteessa
pelastaa vielä paljon.

Kun vahinkojen synty on saatu tyrehdytettyä, on vakuutuskysymysten aika.
Kerrostalossa tapahtunut vesivahinko voi vahingoittaa sekä talon
rakenteita, kiinteitä kalusteita että asukkaiden irtaimistoa. Taloyhtiön
vakuutuksen piiriin kuuluu tällaisissa tapauksissa asunnon rakenteet,
kiinteät kalusteet ja perustason pintamateriaalit. Jotta asukkaalla on
mahdollisuus saada korvaus omasta irtaimistostaan, tulee asukkaalla olla
oma kotivakuutus. Asukkaan oma kotivakuutus on siis pääsääntöisesti
ainoa keino saada vahinkotilanteessa korvausta kaikesta siitä, mitä
muutossa on mukanaan tuonut. Näin on myös siinä tapauksessa, kun vahinko
on aiheutunut toisen asukkaan toimesta tai on lähtöisin toisesta
asunnosta. Tällöin oman irtaimiston korvaus ei ole kiinni siitä, ovatko
naapurin vakuutusasiat ajan tasalla. Kotivakuutuksen hyödyt eivät
kuitenkaan rajoitu vain muuttokuorman mukana tuotuihin tavaroihin.

Omassa asunnossa tai taloyhtiössä tapahtunut vahinko voi keskeyttää
asumisen. Tällöin kotivakuutus tarjoaa mahdollisuuden kattaa
tilapäismajoituksesta aiheutuvia kuluja. Kotivakuutukseen sisältyvät
myös oikeusturvavakuutus ja vastuuvakuutus. Oikeusturvavakuutukseen voi
turvautua esimerkiksi silloin, kun vuokralaisen on käännyttävä
asianajajan puoleen, kun vuokranantaja ei palauta vuokravakuutta.
Vastuuvakuutuksen piiriin kuuluvat esimerkiksi oman pesukoneen
aiheuttama vesivahinko tai lapsen toisen omaisuudelle aiheuttama
vahinko.

Kotivakuutus ei kuitenkaan ole yksipuolinen korvausautomaatti.
Kotivakuutuksen olemassaolon lisäksi sitä tulee osata käyttää ja sen
sisältö tulee tuntea. Kotivakuutus on vakuutuksenottajan ja
vakuutusyhtiön välinen sopimus, joka sitoo molempia osapuolia.
Kotivakuutuksenottajasta tulee sopimusosapuoli, jonka on syytä tuntea
vastuunsa ja velvollisuutensa. Vakuutuskirja voi vaikuttaa paksulta
nivaskalta paperia, mutta siihen on kirjattu ne ehdot, joilla
vakuutusyhtiö sitoutuu korvaamaan aiheutuneet vahingot. Aivan kaikkea ei
siis kotivakuutuskaan korvaa. Esimerkiksi omalla huolimattomuudella tai
välinpitämättömyydellä aiheutettu vahinko voi vähentää korvauksen
määrää. Yksi olennainen vakuutussopimuksen osa ovat suojeluohjeet.
Suojeluohjeissa kerrotaan niistä toimenpiteistä, joita
vakuutuksenottajan tulee tehdä ehkäistäkseen vahinkoja kotonaan. Ne ovat
siis ohjeita oman kodin suojelemiseksi. Paras vakuutus on se, ettei
vahinkoa satu. Aina paras mahdollinen lopputulos ei kuitenkaan käy
toteen. Siksi kotivakuutuksen tulisi siis kuulua jokaisen kodin
vakiokalustoon, ja vuokranantajat jo usein tätä vaativatkin.

Asukkaan paras ja ehdoton turva on siis oma kotivakuutus, mutta mistä
sellaisen ottaisin ja mitä se kustantaa? Mitä pitää ottaa huomioon,
jotta löytää juuri itselleen sopivan vakuutusyhtiön? Miten hinnat, ehdot
ja korvaukset poikkeavat toisistaan? Kotivakuutuksen ja muidenkin
vakuutusten ostaminen ja vertailu voi olla hyvinkin vaikeaa ja
haasteellista ja aikaa vievää. Tähän tarpeeseen on perustettu vuonna
2015 Suomen Vakuutuksenottajien Keskusliitto ry, joka tarjoaa
kuluttajille puolueetonta ja riippumatonta vakuutusneuvontaa, vahinko-
ja korvausapua. Jäsenet saavat käyttöönsä mobiilisovelluksen, josta
kaikki vakuuttamiseen liittyvä löytyy suoraan puhelimesta yhden
kuvakkeen takaa. Neuvontaa mihin tahansa mieltä askarruttavaan voi kysyä
asiakaspalvelusta ja saatavilla on myös korvaus- ja lakiapu jos
kielteinen korvauspäätös vaatii kovempia toimenpiteitä.  Vahinkoapu
auttaa Sinua toimimaan vahinkopaikalla oikein eli ei pidä panikoitua
vaan katso sovelluksesta välittömät toimintaohjeet ja toimi niiden
mukaan. Myös vakuutusten kilpailuttamiseen löytyy ratkaisu ja varmistut
että et maksa liikaa.


Katso myös:


Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest