Työeläkkeiden siirtoliike syö meidän kansalaisten eläkevaroja

Työeläkkeiden siirtoliike syö meidän kansalaisten eläkevaroja Työeläkkeet tulee siirtää yhden toimijan alle Nykyinen hajautettu työeläkejärjestelmä synnyttää yli miljardin kustannukset päällekkäisten organisaatioiden ja järjestelmien osalta ja samalla jokainen yksinään on pieni toimija. Yhteen yhtiöön siirtämällä voitaisiin säästää kuluja arviolta 500 miljoonaa euroa. Tämä pelkästään ilman sijoitustoiminnan sääntelynkin laajentamista johtaisi 20 vuodessa 4 %:n tuotto-oletuksella yli 16 […]